Kontrast:

Tekst:

Current Size: 75%

Polski     English » TELEFONY ALARMOWE   » Informacje z życia Uczelni    » Kalendarz wydarzeń

Odszedł Profesor Tadeusz Zalewski

Zmarł Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Zalewski związany z naszą Uczelnią przez 47 lat, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego w latach 1987-1991, Kierownik Kliniki Gastroenterologii I Katedry Pediatrii w latach 1981-1998. Czytaj dalej >>

Uroczystość nadania tytułu położnej

6 lipca w Auli Centrum Dydaktycznego, położne - absolwentki studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu - złożyły uroczyste ślubowanie, po którym odbyło się symboliczne czepkowanie.

Kolejne wyróżnienia dla naszej Uczelni

W tegorocznej, V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, Warszawski Uniwersytet Medyczny ponownie wyróżniono certyfikatem oraz znakiem jakości „Uczelnia Liderów”. Ponadto, JM Rektor - prof. Marek Krawczyk został uhonorowany nagrodą specjalną – statuetką Aurea Praxis.

Naukowiec WUM w składzie Rady Młodych Naukowców

25 czerwca br. zatwierdzony został skład Rady Młodych Naukowców V kadencji. W gronie jej 18 członków znalazł się reprezentant naszej Uczelni - dr n. farm. Sebastian Granica – Adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego

Absolwenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2014/2015 odebrali w piątek, 26 czerwca 2015 roku, dyplomy ukończenia studiów lekarskich. Najlepsi tegoroczni absolwenci, Laureaci Złotego Lauru Absolwenta to: Ellinor Elsie Opshaug z Norwegii z Programu 6-letniego i Sarah Christie Cronin z Irlandii z Programu 4-letniego.

Nominacja profesorska

25 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych profesorów jest prof. Helena Nowak z Zakładu Farmakodynamiki.

Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

Baner przekierowujący na linki z terminarzami posiedzeń organów Uczelni i uroczystości

Baner przekierowujący na wersję elektroniczną miesięcznika Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie

Przekierowanie na stronę Biura Projektów

Baner przekierowujący na stronę projektu PRAXIS

Baner przekierowujący na stronę projektu BASTION

Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Baner przekierowujący na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego

Baner przekierowujący na listę oraz linki do stron organizacji studenckich

Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Galerie

Premier Ewa Kopacz w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Pożegnanie prof. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz
Wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu położnej
Symboliczne czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy
Światowej sławy chirurg transplantolog prof. Daniel Jaeck Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pożegnanie reprezentacji Polski na 28. Uniwersjadę w Gwangju w Korei Południowej
Posiedzenie Senatu Uczelni
Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]