Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pożegnanie prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego

16 sierpnia 2016 roku pożegnaliśmy prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego, Rektora naszej Uczelni w latach 1986-1990, Prorektora ds. klinicznych w latach 1984-1986, Dyrektora Instytutu Radiologii, wieloletniego Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej, wielkiego Człowieka, Naukowca i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.

Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w gronie laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2015 rok

Prof. Mirosław Wielgoś - Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM oraz dr Przemysław Kosiński - Asystent z tejże Kliniki otrzymali III Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięć naukowo-technicznych. Zostali oni uhonorowani za wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce nowoczesnej techniki wewnątrzmacicznej operacji u pacjentek z rozpoznaną u płodu wrodzoną przepukliną przeponową.

Uroczyste złożenie kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza

W poniedziałek 1. sierpnia 2016 roku w 72. rocznicę Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i złożenie wieńców. Uroczystość, jak co roku, jest wyrazem hołdu dla Powstańców Warszawy. Wieniec złożyła także Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich, której przewodniczył JM Rektor - prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

Naukowiec z naszego Uniwersytetu laureatem konkursu w programie TEAM-TECH

11 lipca br. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła zwycięzców pierwszego konkursu w programie TEAM-TECH, w ramach którego zespoły badawczo-rozwojowe otrzymują dofinansowanie na prowadzenie prac B+R w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe. Jednym z nagrodzonych w tej edycji jest dr n. med. Tomasz Rygiel z Zakładu Immunologii WUM.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]

projekty

 • Baner kierujący do strony nt. kursu przygotowawczego

 • Baner przekierowujący na wersję elektroniczną miesięcznika Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie

 • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego

 • Baner kierujący do strony nt. programu Poznaj Uczelnię, zostań studentem!

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

 • Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

 • Przekierowanie na stronę Biura Projektów

 • Baner kierujący do strony projektu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

 • Baner przekierowujący na listę oraz linki do stron organizacji studenckich

 • Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku