Polski     English » TELEFONY ALARMOWE   » Informacje z życia Uczelni    » Kalendarz wydarzeń

Uroczysta inauguracja projektu dedykowanego studentom cudzoziemcom

26 marca br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu pn. „SUPP – Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych”. Honorowy Patronat nad projektem objęli: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus oraz Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii – prof. Marek Kuch.

Braterstwo Krwi XVII

Już po raz siedemnasty z inicjatywy studentów zdrowia publicznego zorganizowano akcję poboru krwi. Ich działaniu patronował JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk.

Nominacje profesorskie

18 marca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.  Wśród nowo mianowanych profesorów nauk medycznych są: prof. Maciej Słodkowski z  Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej oraz prof. Mirosław Szutowski z Zakładu Toksykologii.

Dzień Otwarty na naszej Uczelni

Tłumy maturzystów odwiedziły w niedzielę 15 marca Warszawski Uniwersytet Medyczny. To z myślą o nich w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni zorganizowano Dzień Otwarty dla kandydatów na studia. W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus oraz przedstawiciele Władz Dziekańskich.

XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2015

W dnach od 27 do 28 lutego br. odbył się XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2015, w którym tradycyjnie uczestniczyła nasza Uczelnia, prezentując aktualną ofertę edukacyjną. Uroczystego otwarcia tegorocznej edycji Salonu dokonał Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Rektor naszej Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej sylwetkę Pani Profesor Antoniny Orlik-Grzybowskiej

27 lutego 2015 roku Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, Prorektor ds. Kadr prof. Renata Górska, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz Kierownik Zakładu Ortodoncji dr hab. Małgorzata Zadurska dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej sylwetkę Pani Prof. Antoniny Orlik-Grzybowskiej.

Sukces doktoranta WUM

Mgr inż. Kamil Bojarczuk - doktorant Studium Medycyny Molekularnej  został jednym z laureatów V edycji konkursu stypendialnego Naukowej Fundacji Polpharmy.

Naukowiec Uczelni laureatem programu Mentoring

Dr n. farm. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii znalazł się w gronie dwunastu badaczy, którzy nawiążą kontakty i współpracę z uczonymi o uznanym dorobku naukowym z Polski lub z zagranicy.

Nominacja profesorska

Prof. Piotr Wroczyński - Kierownik Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Odszedł prof. Stefan Kruś

W dniu 17 lutego br. zmarł prof. dr hab. n. med. Stefan Kruś – były wieloletni Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej naszej Uczelni.

Otwarcie Klubu Profesorskiego

We wtorek, 10 lutego 2015 roku w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego zainaugurował działanie Klub Profesorski. Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Marek Krawczyk oraz prof. Andrzej Iwo Dobrzański.

Prof. Jerzy Buzek Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W piątek, 6 lutego 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste Posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego  poświęcone nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzemu Buzkowi oraz wręczeniu „Medalu za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” prof. Andrzejowi Iwo Dobrzańskiemu.

 

Czytaj dalej »

Unia Europejska

CEPT

Studia podyplomowe

Organizacje studenckie

Galerie

Uroczysta inauguracja projektu dedykowanego studentom cudzoziemcom
Braterstwo Krwi XVII
Rozstrzygnięto 5 Konkurs Prac Magisterskich Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
Finał 51. Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym
Przekazanie obowiązków Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy "Pediatria, jakiej nie znacie"
XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2015
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej sylwetkę Pani Profesor Antoniny Orlik-Grzybowskiej
Posiedzenie Senatu Uczelni
Pożegnanie prof. Stefana Krusia
Spotkanie JM Rektora z przedstawicielami Władz Dziekańskich w Klubie Profesorskim
Otwarcie Klubu Profesorskiego
Prof. Jerzy Buzek Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]