Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie nagród JM Rektora za 2015 rok

27 czerwca br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2015.

Nominacje profesorskie

21 czerwca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych znaleźli się pracownicy naukowi naszej Uczelni.

Jubileusz - 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego

W sobotę 11 czerwca 2016 roku, z okazji trwających obchodów jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, spod Kolumny Zygmunta do bram Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu przeszła uroczysta parada. Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa w paradzie wziął udział Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk oraz Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem prof. Sławomir Nazarewski.

Warszawski Uniwersytet Medyczny pierwszą uczelnią medyczną w Polsce wyróżnioną znakiem HR Excellence in Research

Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się w grupie europejskich instytucji naukowych posiadających prawo do korzystania z logo Human Resources Excellence in Research i jest pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, która wdrożyła zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz podjęła zobowiązanie, aby te zasady stosować.

Warszawski Uniwersytet Medyczny wśród liderów Rankingu Perspektyw

8 czerwca 2016 roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”. Warszawski Uniwersytet Medyczny, podobnie jak w ubiegłym roku, zajął 8 miejsce wśród wszystkich zgłoszonych do rankingu uczelni wyższych w Polsce, co uplasowało naszą Uczelnię na pierwszym miejscu spośród uniwersytetów o profilu medycznym. W kategorii uczelni medycznych WUM znalazł się na 2 miejscu – za Collegium Medicum UJ, które w rankingu nie występuje osobno i jest traktowane jako integralna część Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]

projekty

 • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

 • Baner kierujący do strony nt. kursu przygotowawczego

 • Przekierowanie na stronę Biura Projektów

 • Baner kierujący do strony nt. programu Poznaj Uczelnię, zostań studentem!

 • Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

 • Baner przekierowujący na wersję elektroniczną miesięcznika Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie

 • Baner kierujący do strony projektu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

 • Baner przekierowujący na listę oraz linki do stron organizacji studenckich

 • Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku