Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”

24 listopada br. już po raz trzeci odbyła się konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni". Organizatorami przedsięwzięcia byli Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – prof. Marcin Wojnar oraz Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia.

Międzynarodowa współpraca nauki z przemysłem w zakresie medycyny regeneracyjnej

23 listopada 2015 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się międzynarodowe spotkanie naukowo-przemysłowe, poświęcone nowym projektom z zakresu medycyny regeneracyjnej. Inspiratorem tego zdarzenia był prof. dr hab. Mariusz Ratajczak - Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM oraz Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w ramach Centrum Badań Przedklinicznych (CePT).

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym II Wydziału Lekarskiego

20 listopada 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, doktorom nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz absolwentom II Wydziału Lekarskiego na kierunku lekarskim. Listy gratulacyjne z rąk JM Rektora Marka Krawczyka przyjęli nowi Profesorowie: prof. Krzysztof Owczarek, prof. Artur Mamcarz i prof. Andrzej Deptała.

Wyrazy współczucia po wydarzeniach w Paryżu


Głęboko przejęci dramatem, który rozegrał się 13 listopada 2015 roku w Paryżu

Społeczności Akademickiej Francji,
Rodzinom i Bliskim Ofiar
oraz Wszystkim, których poruszyła ta ogromna tragedia

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego 

40-lecie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

4 listopada 2015 roku w Teatrze Roma w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 40-lecia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Honorowe miejsca na scenie teatru zajęli gospodarze spotkania: mgr Ewa Marzena Pełszyńska – Dyrektor SP CSK oraz prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM.

100 rocznica urodzin Rektora prof. Jana Nielubowicza

28 października 2015 roku, dokładnie w setną rocznicę urodzin Rektora prof. Jana Nielubowicza, w macierzystej Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Pana Profesora odsłonięta została tablica poświęcona temu wybitnemu Lekarzowi, Naukowcowi i Nauczycielowi akademickiemu. Tablicę odsłonili: Rektor prof. Marek Krawczyk, dr Wojciech Nielubowicz – syn Profesora, Ewa Marzena Pełszyńska – Dyrektor szpitala przy ul. Banacha oraz prof. Sławomir Nazarewski - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]

projekty

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego

 • Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • Baner przekierowujący na stronę projektu BASTION

 • Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

 • Baner przekierowujący na listę oraz linki do stron organizacji studenckich

 • Baner przekierowujący na wersję elektroniczną miesięcznika Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie

 • Przekierowanie na stronę Biura Projektów

 • Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

 • Baner kierujący do strony nt. kursu przygotowawczego

 • Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

 • Baner kierujący do strony nt. programu Poznaj Uczelnię, zostań studentem!