Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę

4 września 2014 roku odbyło się spotkanie Władz Uczelni i Pracowników odchodzących na emeryturę w 2014 roku. W uroczystości uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk, wszyscy Prorektorzy: prof. Renata Górska, prof. Sławomir Nazarewski, prof. Marek Kulus i prof. Sławomir Majewski. Wydziały reprezentowali: prof. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego, dr hab. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Krzysztof Filipiak - Prodziekan I Wydziału Lekarskiego oraz  dr hab. Michał Ciurzyński - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Obecna była p.o. Kanclerza mgr Małgorzata Rejnik.

Przybyłych powitała Pani Prorektor prof. Renata Górska podkreślając wieloletnią tradycję spotkań, które są okazją do podziękowania osobom, które przez wiele lat pracowały dla dobra naszej Uczelni. Ze słowami do bohaterów spotkania zwrócił się Rektor prof. Marek Krawczyk. Następnie osoby odchodzące na emeryturę otrzymywały pisemne podziękowania i prezenty w postaci akwareli przedstawiającej Collegium Anatomicum.

Wśród bohaterów uroczystości byli: prof. dr hab. n. biol. Barbara Grytner – Zięcina - wieloletni Kierownik Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii Centrum Biostruktury, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska – wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej, prof. dr hab. n. med. Marek Jakóbisiak –  wieloletni Kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Biostruktury, prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik - wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego, prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt – wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, dr n. med. Danuta Kencka - starszy wykładowca z Katedry i Kliniki Dermatologicznej, dr n. med. Sylwestra Gajewska-Meszaros - starszy wykładowca  z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, mgr Barbara Marchlewska - starszy wykładowca z Zakładu Farmacji Stosowanej oraz przedstawiciele administracji: Danuta Horbowska – Martynowicz  z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, mgr Justyna Burzyńska – Pasierbska z Zakładu Zdrowia Publicznego Katedry Zdrowia Publicznego, Danuta Wilamowska z Zakładu Medycyny Sądowej, Irena Andruchewicz, Irena Sobolczyk, Barbara Mieczkowska, Bożena Osmycka.

 

mgr Marta Wojtach
rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Spotkanie z pracownikami odchodzącymi na emeryturę
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter