Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Certyfikat „Uberrima Fide” dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny już po raz szósty otrzymał tytuł Uczelni chroniącej własność intelektualną, przyznawany dotychczas w postaci Certyfikatu „Uczelni walczącej z plagiatami”. Wyróżnienie, z ramienia naszego Uniwersytetu, odebrała Prodziekan do spraw studenckich I Wydziału Lekarskiego WUM – prof. Barbara Górnicka. Uroczystość wręczenia odbyła się we czwartek, 23 maja 2013 roku.

Procedury ochrony własności intelektualnej funkcjonują w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od ponad siedmiu lat. Nasza Uczelnia przystąpiła do ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego w połowie 2006 roku. Pierwsza uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się w kwietniu 2008 roku i wówczas Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz pierwszy otrzymał tytuł „Uczelni walczącej z plagiatami”, powtarzając ten sukces przez kolejne pięć lat.  

Od tegorocznej edycji wyróżnienie dla uczelni, które w swoich działaniach w sposób wzorowy spełniły kryteria procedur ochrony własności intelektualnej, realizowane jest pod godłem „Uberrima Fide”. 

Otrzymany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Certyfikat „Uberrima Fide" potwierdza, że stosowane na Uczelni procedury ochrony własności intelektualnej spełniają najwyższe europejskie standardy. Wszystkie prace dyplomowe powstające na Uczelni poddawane są kontroli oryginalności z wykorzystaniem cyfrowego systemu weryfikacji tekstów, a funkcjonujące procedury zapewniają ochronę prac dyplomowych studentów, stanowiąc istotny element strategii zapewniania jakości kształcenia realizowanej przez Uczelnię. W tym roku Certyfikaty otrzymało 16 uczelni i 3 wydziały. Certyfikat jest ważny przez rok od daty przyznania i upoważnia do wydania każdemu absolwentowi indywidualnego dyplomu „Uberrima Fide”.

Uroczysta gala wręczenia Certyfikatów odbyła się podczas konferencji „Przeciwdziałanie plagiatom na uczelniach sposobem na poprawę jakości kształcenia. Publiczna baza prac dyplomowych i ogólnopolski system antyplagiatowy w perspektywie zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym”. Spotkanie zorganizowała Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela.

[ Webmaster ]
feedback
feedback