Oferta edukacyjna

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 832 studentów w tym 825 cudzoziemców, 470 doktorantów i 186 studentów studiów podyplomowych, pracuje ponad 1800 nauczycieli akademickich, w tym 170 profesorów tytularnych.

Uczelnia oferuje kształcenie na 17 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim oraz studia doktoranckie i kształcenie podyplomowe.
 

Studia w języku polskim

Na Wydziale Lekarskim:

 • kierunek lekarski

Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym:

 • higiena stomatologiczna
 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • techniki dentystyczne

Na Wydziale Farmaceutycznym:

 • analityka medyczna
 • farmacja
 • DUO-OTM Ocena Technologii Medycznych
 • toksykologia z elementami kryminalistyki

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 • dietetyka
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne

Na Wydziale Medycznym

 • audiofonologia z protetyką słuchu
 • elektroradiologia
 • fizjoterapia
 • logopedia ogólna i kliniczna
   

Rekrutacja na studia


Studia w języku angielskim


 

Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM proponuje 16 kierunków studiów podyplomowych, w tym studia MBA oraz liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące i ustawiczne.

 

Uczelnia oferuje również kształcenie na poziomie doktoranckim.

 

Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.