Ogłoszenia dla pracowników

Wystawa „1920-2020. 100 lat nauczania interny. Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec współczesnej kardiologii”

Wiodącym tematem wystawy jest prezentacja dorobku Mściwoja Semerau-Siemianowskiego - wychowawcy wielu wybitnych postaci, jak np. prof. Zdzisława Askanasa, prof. Jerzego Jakubowskiego, prof. Edmunda Żery i prof. Dymitra Aleksandrowa, pasjonata medycyny o fascynującej osobowości, wyprzedzającego epokę, w której żył. Przedstawiono dalsze dzieje czterech Szkół Kardiologicznych: Askanasa, Jakubowskiego, Żery i Aleksandrowa.     

Konferencja „Warszawa w świetle badań naukowych. Zdrowie"

Konferencja poświęcona jest sytuacji Warszawy w sferze szeroko zdefiniowanej problematyki zdrowia. Stanowi ona kontynuację rozpoczętego w 2019 roku cyklu spotkań środowiska akademickiego i przedstawicieli samorządu Warszawy pod nazwą „Warszawa w świetle badań naukowych”. Jego idea wyrosła z chęci zbudowania płaszczyzny do wymiany informacji na temat kluczowych problemów rozwojowych Warszawy: ich identyfikacji, skutków i możliwych sposobów rozwiązywania. Celem konferencji jest również zidentyfikowanie obszarów słabo i niewystarczająco zbadanych.

Zaproszenie do badania dotyczącego kariery naukowej kobiet

W imieniu dr Ewy Krause - adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, zapraszamy do udziału w badaniach dotyczących karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, obejmujących także system wsparcia ze strony państwa i uczelni w zakresie łączenia i godzenia ról zawodowych i rodzicielskich.

Ankietę mogą wypełnić kobiety zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych/badawczo-dydaktycznych, naukowych/badawczych zaproszenia do badania

I edycja targów innowacyjności dla przemysłu i nauki w Polsce

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do udziału na pierwsze w Polsce dwudniowe wydarzenie łączące charakter targów wynalazczości oraz forum wymiany wiedzy "PACTT Science Business Innovation EXPO 2020", które odbędzie się w dniach 19-20 maja 2020r. w EXPO | Łódź Al. Politechniki 4.

Uroczyste otwarcie przewidziane jest na godzinę 10:00.

Głównym celem "PACTT Science Business Innovation EXPO 2020" jest prezentacja potencjału polskiej nauki, wynalazków, technologii oraz usług.

Zespół Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM "szkoli się" z wykonywania metaanaliz i oceny jakości badań ankietowych

Wraz z końcem zajęć studenckich Zespół Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM rozpoczyna wewnętrzne szkolenia w celu podniesienia jakości kształcenia przez zwiększenie kompetencji kadr. Są to kursy w ramach projektu WUM AID: Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas czterech dni zajęć pod kierunkiem dr. n. med. Dariusza Świetlika z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dydaktycy będą pracować przy użyciu programu Statistica.

"W trakcie szkolenia omówimy m.in. praktyczne aspekty wykonywania metaanaliz i ocenę jakości badań ankietowych. Chcemy zapoznawać studentów z metodologią najbardziej wiarygodnych metod poszukiwania wiedzy. Efektem kursów będzie włączenie kolejnych treści do programu kształcenia" - komentuje dr hab. n. med. Andrzej Cacko, który kieruje Zespołem Zakładu.

Społeczność WUM dla WOŚP

Akcja "Społeczność WUM dla WOŚP" trwa!

Pod linkiem: https://www.facebook.com/events/1023086844732303/ dostępne są wszystkie aukcje, na których można kupić przedmioty ofiarowane przez pracowników, studentów oraz doktorantów naszej Uczelni, w tym m.in. Rektora - prof. Mirosława Wielgosia oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Lidii Rudnickiej!

https://allegro.pl/oferta/jogging-z-rektorem-wum-prof-miroslawem-wielgo…
https://allegro.pl/oferta/kawa-z-rektorem-wum-prof-miroslawem-wielgosie…
https://allegro.pl/oferta/bluza-rektora-wum-8844932365
https://allegro.pl/oferta/atlas-of-trichoscopy-od-prof-lidii-rudnickiej…

Zachęcamy do licytowania!

Baner WUM dla WOŚP