Ogłoszenia dla pracowników

Konsultacje społeczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy

Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Konsultacje będą otwarte do 15 września 2020 r.

Strategia farmaceutyczna dla Europy ma na celu rozwiązanie obecnych problemów poprzez stworzenie przyszłych ram regulacyjnych i wspieranie przemysłu w promowaniu badań i technologii, które faktycznie docierają do pacjentów i spełniają ich potrzeby terapeutyczne, jednocześnie eliminując niedoskonałości rynku. Weźmie również pod uwagę słabości ujawnione przez pandemię koronawirusa i uwzględni odpowiednie działania w celu wzmocnienia systemu.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu - komunikat nr 10

Szanowni Państwo,
przekazuję Państwu kolejną ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu – komunikat nr 10 (plik pdf 143 kb)

Ponadto informuję, że każdy z Państwa, kto przystąpił do Grupowego Ubezpieczenia na Życie, może uzyskać numer swojej karty członkostwa w klubie wysyłając maila na adres klubypzupomoc@pzu.pl wpisując w treści korespondencji swoje imię, nazwisko i nr PESEL.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc z Życiu – komunikat nr 9

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu kolejną ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc z Życiu – komunikat nr 9 (plik pdf).

Uprzejmie informuję, że każdy z Państwa, kto przystąpił do Grupowego Ubezpieczenia na Życie może uzyskać numer swojej karty członkostwa w klubie wysyłając maila na adres klubypzupomoc@pzu.pl wpisując w treści korespondencji swoje imię, nazwisko i nr PESEL.

Pismo Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ws. realizacji zadań statutowych

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z pismem Rektora - prof. Mirosława Wielgosia dotyczącym wydłużenia terminów na składanie wniosków i dokumentowanie wydatków ze środków finansowych przyznanych jednostkom z subwencji w części przeznaczonej na badania naukowe.

Treść pisma_plik pdf_27 Kb

  

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym CDEM WUM dot kształcenia na odległość

Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM zwraca się z prośbą o udział w badaniu dotyczącym kształcenia na odległość.
Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwolą na poznanie opinii na temat nauczania zdalnego, dlatego Państwa opinie są bardzo ważne.

Kształcenie na odległość – Nauczyciele akademiccy https://cdem.limequery.com/154715?lang=pl

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: cdem@wum.edu.pl