Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2013 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 94/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 93/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 92/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM" o kodzie: FS 20 na warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie:
RPMA.02.01.00-14-020/09-00 r. zawartej dnia 21 czerwca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 listopada 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 89/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 listopada 2013 r., w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu "Ocena wpływu promieniowania jonizującego gamma lub beta na właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne ludzkich przeszczepów kostnych przygotowywanych w różnych warunkach", akronim 5IAEA4
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 88/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 listopada 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zestawienie ofert orientacyjnych
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Notatka z ustaleń z dialogu technicznego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 88/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 87/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubezpieczeń OC i instrukcji postępowania powypadkowego dla studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz lekarzy obcokrajowców odbywających staże podyplomowe i specjalizacyjne".
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87/2013 Rektora WUM z dnia 31.10.2013 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 86/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 października 2013 r. zmieniające zarządzenia w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych pn. "Psychologia kliniczna" oraz ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie "Psychologii klinicznej"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 85/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 84/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care medicine in Europe", akronim CREATIVE
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 83/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Promoting Active Aging in Public heath Care: Recognizing Patient Psychosocial Needs and Enhancing Doctor Interpersonal Competencies".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 82/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 października 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i Realizacjia kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 80/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 października 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Świadczeń Socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 79/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 października 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Identyfication of an infectious agents in patiets with encephalitis of unknown etiology"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 78/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 października 2013 r., w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 78/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Schemat organizacyjny administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 77/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 października 2013 r., w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego w ochronie zdrowia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 76/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 października 2013 r., w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Prawo medyczne w ochronie zdrowia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 września 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Influence of co-substitution of manganese and carbonates, silicates or selenites on the structure, physicochemical and biological properties of nanocrystalline hydroxyapatite"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 74/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2013 r., w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 74/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 73/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 września 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 73/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 72/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 września 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 71/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 września 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za udział w Kursach Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 71/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 września 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za udział w Kursach Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 70/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 września 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 69/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 września 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załacznik do Zarządzenia nr 69/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Wniosek o wystawienie legitymacji służbowej
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Rejestr legitymacji służbowych nauczycieli akademickich
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 68/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2013 r., w sprawie ustalenia opłat za udział w Kursach Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 67/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2013 r., w sprawie utworzenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady i tryb rekrutacji na Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 66/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 66/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oferta
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szczegółowe warunki konkursu
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa dzierżawy nr ...
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 65/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2013 r., w sprawie ogłoszenia dnia 4 października 2013 r. dniem rektorskim oraz ogłoszenia godzin rektorskich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 64/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 września 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 63/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 62/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 lipca 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 62/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 - Kryteria przyznawania i zwiększania stypendiów doktoranckich w WUM
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 - Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego do JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 61/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 lipca 2013 r., zmieniające zarządzenia w sprawie podziału roku akademickiego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 60/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lipca 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa nr ... o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 59/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lipca 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa nr ... o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 58/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lipca 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Głosowy system ekspercki dla pacjentów z cukrzycą leczoną insuliną VOICEDIAB"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 57/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 lipca 2013 r., w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego IV edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 56/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 lipca 2013 r., zmieniające niektóre zarządzenia w związku z wprowadzeniem Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 55/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2013 r., w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa na rok 2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 54/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2013 r., w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 54/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 53/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 53/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 52/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 czerwca 2013 r., w sprawie trybu składania wniosków doktorantów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 52/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 51/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 czerwca 2013 r., w sprawie trybu składania wniosków studentów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki ...../.....
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oświadczenie
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 50/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 czerwca 2013 r., w sprawie powołania "Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 49/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania "Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie mikrobiologia medyczna"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania "Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 47/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 czerwca 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 47/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Regulamin Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu Przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 46/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 czerwca 2013 r., w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 czerwca 2013 r., w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 45/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 44/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 czerwca 2013 r., w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Coaching w ochronie zdrowia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 43/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 czerwca 2013 r., w sprawie ustalenia opłaty za niektóre studia podyplomowe
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 42/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 czerwca 2013 r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 41/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim w roku akademickim 2013/2014
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 40/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 40/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 39/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 39/2013 Rektora WUM - Regulamin Organizacyjny
  [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny WUM
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1A do Regulaminu Organizacyjnego - Jednostki administracji wydziałowej
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny administracji WUM
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 3A do Regulaminu Organizacyjnego - Wewnętrzna struktura organizacyjna głównych jednostek administarcji
   [pobierz pdf]

  • załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 38/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych" (AURIS)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 37/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 37/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 36/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia 36/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia 36/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 35/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2013/2014
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 3 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

 • załącznik nr 4 do zarządzenia 35/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 maja 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studenta
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktoranta
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie zapomogi
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie zapomogi
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Oświadczenie czonka rodziny studenta/doktoranta o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 20.... niepodlegającego opodatkowaniu tj. z działalności rolniczej oraz innych dochodów
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 34/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki: 20../20..
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 33/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 maja 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Los mezenchymalnych komórek macierzystych i mioblastów po transplantacji do zwieracza cewki moczowej. Badanie porównawcze na dużym modelu zwierzęcym"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 32/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 maja 2013 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM"  i powołania zespołu projektowego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 31/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 30/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Wzoru ogłoszenia o konkursie na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 30/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 29/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję 2012-2016
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 27/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Optymalizacja terapii przeciwbólowej - wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego" (TRAMA)
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 26/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 25/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 24/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2013/2014
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 22/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury prowadzenia kontroli w szpitalach uniwersyteckich (klinicznych) przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 22 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 20/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 kwietnia 2013 r., w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek na zakup towarów lub usług oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji.
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o wypłatę zaliczki
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Rozliczenie zaliczki pobranej
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie utworzenia Wydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 18/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 marca 2013 r., w sprawie zatwierdzenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór dyplomu doktorskiego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór dyplomu habilitacyjnego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór odpisu dyplomu doktorskiego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór odpisu dyplomu habilitacyjnego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 18/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Opis dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 marca 2013 r., w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 16/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 marca 2013 r., w sprawie utworzenia Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz zmiany nazwy i zakresu zadań Biura Zarządzania Jakością Kształcenia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 15/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 marca 2013 r., w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 15/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Zaproszenie
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Receipt
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości zagranicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Rozliczenie kosztów pobytu gościa zagranicznego wg zaproszenia
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 14/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 marca 2013 r., w sprawie wprowadzenia Zasad ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości krajowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 13/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zasady ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości krajowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
  • Załącznik do Zasady ustalania, przyznawania i rozliczania pobytu gości krajowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Zaproszenie
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 13/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 marca 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 13/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 12/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 lutego 2013 r., w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2013 roku
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 11/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 lutego 2013 r., w sprawie podziału roku akademickiego 2013/2014
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 10/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lutego 2013 r., w sprawie określenia niektórych wzorów umów stosowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa dotycząca sfinansowania wyjazdu służbowego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa w sprawie używania prywatnych pojazdów mechanicznych do celów służbowych
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Translocation and Safe Design of Surface Engineered Metal oxide Nanoparticles"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie mikrobiologia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany nazw niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Kryminalistyczny test DNA do określenia wieku człowieka"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 5/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Q: Kultura jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 4/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Rektora WUM - Wniosek o zawarcie umowy cywilno-prawnej (zlecenie i o dzieło)
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2013 Rektora WUM - Wzór rachunku dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  [pobierz pdf] [pobierz rtf]

 

Zarządzenie nr 3/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 stycznia 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 1/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter