Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2012 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 98/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie powolania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rady Bibliotecznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 97/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 grudnia 2012 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Optymalizacja i ujednolicenie metod uzyskiwania i przechowywania materiału służącego do identyfikacji biomarkerów w stwardnieniu bocznym zanikowym i innych chorobach neuronu ruchowego"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 96/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 95/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Medyka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. W. Oczki 1a
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 95/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Medyka WUM w Warszawie ul. W. Oczki 1a
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 94/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 listopada 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szmodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 93/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 listopada 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 92/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 października 2012 r., w sprawie utworzenia Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 91/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 listopada 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa na rok 2012
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 90/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 listopada 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór Umowa nr ... o warunkach odpłatności za studia na kierunku lekarsko - dentystycznym prowadzone w języku angielskim w Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Aneks nr ... z dnia ... do Umowy ... z dnia ...
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 90/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór Umowa nr ... o warunkach odpłatności za studia w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II  Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 listopada 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 listopada 2012 r., w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów, wzoru wniosku o zawarcie umowy oraz wzoru rachunku sporządzanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o zawarcie umowy z osobą opracowującą recenzję w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa nr ... o opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzenia promotora, wynagrodzenia za recenzję, oraz wynagrodzenia za opinie dla członków komisji habilitacyjnej
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Rachunek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o zawarcie umowy o dzieło o sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa o dzieło nr ...
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 88/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Rachunek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za  sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 87/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 listopada 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Kliniczego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 86/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 listopada 2012 r., w sprawie przekształcenia niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 85/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 października 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych Uczelni
[pobierz pdf]

 • Załącznik do Zarządzenia nr 85/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 84/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 października 2012 r., w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 83/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 października 2012 r., w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 82/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 października 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie realizacji zadań w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zadań obrony cywilnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 81/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu skontrum zbiorów bibliotecznych Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 80/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

Zarządzenie nr 79/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 października 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 78/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 października 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2012/2013
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 77/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 października 2012 r., w sprawie wysokości opłat za studia na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzone w języku angielskim w Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2012/2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 76/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 października 2012 r., w sprawie powołania Komisji sprawującej nadzór nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 75/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 października 2012 r., w sprawie udziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ćwiczeniu działowym "Medex - 2012" oraz kontroli kompleksowej wykonania zadań obronnych na 2012 rok
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 74/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 października 2012 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie w roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 73/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 października 2012 r., w sprawie realizacji projektu From Basic to Translational Research in Oncology - BASTION
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Stawki wynagrodzeń w projekcie BASTION/7PR21
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 72/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2012 r., w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 71/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Search for genetic variants, novel genes and biological pathways influencing cardiac hypertrophy - an integrative genomic approach", "Poszukiwanie nowych wariantów genetycznych, genów oraz procesów biologicznych warunkujących przerost lewej komory mięśnia serca"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 70/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2012 r. w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2012 rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 69/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 września 2012 r., w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję 2012-2016
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 68/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 września 2012 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 67/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 września 2012 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzoru rachunku dla osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wniosek o zawarcie umowy cywilno-prawnej (zlecenie, dzieło)
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Umowa o dzieło
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Rachunek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 66/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 września 2012 r., w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 65/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 września 2012 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. "From Basic to Translational Research in Oncology - Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii (BASTION)"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 64/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia dnia 5 października 2012 r. dniem rektorskim oraz ogłoszenia godzin rektorskich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 63/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Antymobbingowej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 62/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. nadawania tytułu doktora honoris causa
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 61/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy przyznawaniu miejsc w Domu Studenckim Studentom Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 60/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wzorów aneksów do umów, zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 60/2012 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do zarządzenia nr 60/2012 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 60/2012 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do zarządzenia nr 60/2012 Rektora WUM
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 59/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie niedyskryminacji i równego traktowania studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz słuchaczy kursów dokształcających ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
[pobierz pdf][download english]

Informacja dotycząca Polityki Niedyskryminacji
[pobierz pdf][download english]

Zarządzenie nr 58/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie Seksuologii klinicznej, Seksuologii sądowej oraz Podyplomowych studiów medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 57/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 56/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. Zarządzanie marketingiem medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 55/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 54/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. Metodologia Badań Klinicznych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 53/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 52/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. Menedżer zarządzania projektami w podmiotach leczniczych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 51/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Zarządzanie marketingiem medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Menedżer zarządzania projektami w podmiotach leczniczych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 49/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 48/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia niektórych jednostek organizacyjnych w strukturach Wydziału Farmaceutycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 47/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego danego kierunku i poziomu kształcenia oraz zaliczania pracowników do stanu zatrudnienia w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 46/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Zarządzanie własnością intelektualną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w procesie budowania świadomości znaczenia ochrony własności praw na dobrach niematerialnych i wagi komercjalizacji wyników prac B+R".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 45/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2012/2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 44/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Regulation of inflammatory responses by CD200R signaling"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 43/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 lipca 2012 r., w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego III edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 42/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 41/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2012 r., w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. Żywienie kliniczne
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 40/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 czerwca 2012 r., w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Żywienie kliniczne
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 38/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 czerwca 2012 r., w sprawie realizacji projektu: "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 37/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wewnętrznego obiegu informacji o płatnościach za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny"
[pobierz pdf]

załącznik do zarządzenia nr 37/2012 Rektora WUM
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 36/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Studenckiego nr 1 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Batalionu Pięść 9
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 35/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynków Domów Studenckich nr 2 i 2 Bis Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Karolkowej 84
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 34/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli akademickich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Treść załącznika jest do wglądu w Biurze Organizacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304.

Zarządzenie nr 32/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 31/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym "Zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)"
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 31/2012 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

  • załącznik do zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 30/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2012/2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 29/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2012/2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 28/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 maja 2012 r., w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 28/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Karta Audytu Wewnętrznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 27/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia w strukturach oddziału Dietetyki Wydziału Nauki o Zdrowiu - Zakładu Immunologii i Żywienia oraz Zakładu Biochemii i Żywności w Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 25/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 24/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2012/2013
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 23/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 23/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 22/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 22/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 kwietnia 2012 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 21/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 20/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 4 kwietnia 2012 r., w sprawie likwidacji w strukturach I Wydziału Lekarskiego - Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz przekształcenia niektórych klinik
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 19/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 18/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 13
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 17/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 marca 2012 r., w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"
[pobierz pdf] 

Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego danego kierunku i poziomu kształcenia
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 16/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 15/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 14/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2012 roku
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 13/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeńswa pożarowego dla niektórych budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w Warszawie ul. E. Ciołka 27
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Rektoratu WUM w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 61
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 12/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór rejestru
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór pozwolenia
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 11/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za studia podyplomowe pn. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - teoria i praktyka
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 10/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 10/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego -Wysokość kosztów pośrednich
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 9/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2012/2013
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 8/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjującego kredyt obrotowy dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 7/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - teoria i praktyka
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 6/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia w strukturach I Wydziału Lekarskiego - Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej w Katedrę i Zakład Patomorfologii
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 5/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wzoru oświadczenia kandydata do zatrudnienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 5/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór oświadczenia kandydata do zatrudnienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 4/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Wzoru ogłoszenia o konkursie na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 4/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór ogłoszenia o konkursie na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2011/2012
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 3/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wysokość opłat za studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2011/2012
  [pobierz pdf
Zarządzenie nr 2/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Long-term effects of early nutrition on later health (EarlyNutrition)"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 1/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter