Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zarządzenia z 2011 r.

Uwagi merytoryczne do treści zarządzeń prosimy kierować do Biura Prawnego WUM na adres: jacek.sobczak@wum.edu.pl

Zarządzenie nr 77/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 76/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.
[pobierz pdf]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/2011
[pobierz pdf] [pobierz rtf]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76/2011
[pobierz pdf] [pobierz rtf]

Zarządzenie nr 75/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 74/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Kancelaryjnej" oraz "Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 73/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania "Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna".
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 72/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 grudnia 2011 r. uchylające zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie powołania w Wydziale Nauki o Zdrowiu Biblioteki Wydziałowej.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 71/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. oceny i wyboru składników majątku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o charakterze historycznym.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 70/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 grudnia 2011 r w sprawie określenia kryteriów i warunków przyjęcia oraz organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych - MOSTUM w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Kryteria do złożenia aplikacji do Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych - MOSTUM podane przez poszczególne Wydziały
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Program MOSTUM Formularz aplikacyjny
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 70/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Porozumienie o programie zajęć
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 70/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wykaz zaliczeń
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 69/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I, II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy moga ubiegać się o 20% umorzenia kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 69/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Regulamin ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I, II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy moga ubiegać się o 20% umorzenia kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 68/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 67/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wzoru oświadczenia autora/autorów pracy dyplomowej o udzieleniu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prawa do korzystania z treści obronionej pracy dyplomowej.
[pobierz pdf]

 • załącznik do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Wzór oświadczenia autora/autorów pracy dyplomowej o udzieleniu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prawa do korzystania z treści obronionej pracy dyplomowej
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 66/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji w strukturach Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego - Zakładu Zaburzeń Rytmu.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 65/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 64/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Edukacja, promocja, profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców"
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 63/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
[pobierz pdf]

 • Załącznik do zarządzenia nr 63/2011 Rektora WUM - Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
  [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM - Wykaz uczestników obozu
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 2 do Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM - Dane do wniosku o dofinansowanie obozu naukowo-szoleniowego
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 3 do Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM - Oświadczenie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 4 do Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM - Oświadczenie
   [pobierz pdf]
  • załącznik nr 5 do Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM - Wniosek o wypłatę zaliczki
   [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 62/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 61/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2011/2012
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 60/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Opracowanie technologii poszukiwania oraz metody otrzymywania całkowicie ludzkich przeciwciał
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 59/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Nauki o Zdrowiu
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 58/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2011 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2011/2012
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2011/2012
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 56/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny
[pobierz pdf]

 • Załącznik do zarządzenia nr 56/2011 Rektora WUM
  [pobierz pdf]

Zarządzenie nr 55/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 5 października 2011 r. dnia rektorskiego oraz godzin rektorskich
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 54/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studenta
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktoranta
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla studenta - osoby niepełnosprawnej
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla doktoranta - osoby niepełnosprawnej
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4a do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie zapomogi dla doktoranta
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów nie podlegających opodatkowaniu
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Oświadczenie o nie składaniu innych wniosków
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Oświadczenie o miejscu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Oświadczenie o uzyskanym dochodzie
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opdatkowaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 54/2011 Rektora WUM: Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 53/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznwania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 53/2011 Rektora WUM z dnia 21.09.2011 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 52/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 52/2011 Rektora WUM z dnia 21.09.2011 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 51/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz pdf]

 • załącznik do zarządzenia nr 51/2011 Rektora WUM z dnia 21.09.2011 r.
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 50/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dodatkowych środków na wynagrodzenia pochodzących z przychodów własnych Uczelni.
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 49/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 września 2011r. w sprawie likwidacji Biblioteki Oddziału Stomatologicznego
[pobierz pdf]

Zarządzenie nr 48/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 września 2011 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: In search of new pathways of tumorigenesis -genome-wide functional analysis of microRNAs deregulated in human cancers
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 47/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat semestralnych za studia (usługi edukacyjne) prowadzone na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - w formie niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia trwających 6 semestrów
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 46/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 45/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie likwidacji w strukturach Kliniki Pediatrii I Wydziału Lekarskiego - Pracowni Genetyki Klinicznej
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 44/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 43/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za Podyplomowe Studia Zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 42/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za czteroletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziałach Lekarskich
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 41/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 40/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 39/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego I edycję studiów podyplomowych "Seksuologia kliniczna"
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 38/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie negocjacji warunków umowy konsorcjum, warunków umowy z KE oraz realizacji projektu "International Research on Quality in Healtcare - InterQuality"
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 37/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego II edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej
[pobierz plik PDF]

Zarządzenie nr 36/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM" i powołania zespołu projektowego.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 35/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie powołania „Komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji w dziedzinie mikrobiologia medyczna”
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 34/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 33/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchałnialnego”
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2011/2012
[
pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r.
  [
  pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r.
  [
  pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r.
  [
  pobierz plik PDF ]
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r.
  [
  pobierz plik PDF ]
Zarządzenie nr 31/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
[
pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 30/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2011/2012
[ pobierz PDF ]

Zarządzenie nr 29/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2011/2012
[ pobierz PDF ]

Zarządzenie nr 28/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2011/2012 
[pobierz PDF]

Zarządzenie nr 27/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2011/2012
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 26/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie negocjacji warunków umowy konsorcjum, warunków umowy z KE oraz realizacji projektu „International Research on Quality In Healthcare – InterQuality”.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia terminu likwidacji i utworzenia niektórych jednostek organizacyjnych w strukturach II Wydziału Lekarskiego.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 24/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Medycznego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 23/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty dla dziewiątej i dziesiątej edycji Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 22/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 21/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2011 r.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 20/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji w strukturach Wydziału Nauki o Zdrowiu – Kliniki Położnictwa i Ginekologii
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 19/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 18/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”; w jednostkach organizacyjnych WUM oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
[ pobierz plik PDF ]

Plan ochrony informacji niejawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – do wglądu u Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie nr 16/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie: rozpoczęcia realizacji projektu pn „Europejska Sieć Komitetów Etyki Badań (EURECNET)”
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 15/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 marca 2011r. w sprawie likwidacji w strukturach Wydziału Nauki o Zdrowiu – Kliniki Położnictwa i Ginekologii
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekształcenia w strukturach Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej w Oddział Medycyny Laboratoryjnej
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 13/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie likwidacji niektórych jednostek organizacyjnych w strukturach II Wydziału Lekarskiego
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 12/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia dnia 2 maja 2011 r. dniem rektorskim
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 11/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające w sprawie ustalenia wysokości opłaty za egzaminy z języków obcych do specjalizacji: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 10/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 marca 2011 r. uchylające zarządzenia w sprawie zapewnienia właściwej obsługi sekretarskiej w jednostkach naukowo-dydaktycznych Akademii Medycznej w Warszawie
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 9/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2011/2012
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 8/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie organizacji pionu ochrony informacji niejawnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 7/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

rozpoczęcia realizacji projektu pn „Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji zestawów do obrazowania molekularnego”
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 6/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 7 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 5/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 4/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
[ pobierz plik PDF ]

 • Regulamin Organizacyjny WUM (tekst jednolity)
  [ pobierz plik PDF ]

  • Załącznik 1 – schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [ pobierz plik PDF ]

  • Załącznik 1A – jednostki administracji wydziałowej
   [ pobierz plik PDF ]

  • Załącznik 2 – Lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
   [ pobierz plik PDF ]

  • Załącznik 3 – Schemat organizacyjny administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   [ pobierz plik PDF ]

  • Załącznik 3A – Wewnętrzna struktura organizacyjna głównych jednostek administracji
   [ pobierz plik PDF ]

  • Załącznik 4 – System biblioteczno–informacyjny
   [ pobierz plik PDF ]
Zarządzenie nr 3/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za egzaminy z języków obcych do specjalizacji: lekarzy, stomatologów, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne, a także osób przeprowadzających przewód doktorski.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 2/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Centralnej Księgi Dyplomów.
[ pobierz plik PDF ]

Zarządzenie nr 1/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu Centralna Baza Studentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
[ pobierz plik PDF ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter