Statut WUM

Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (przyjęty uchwałą nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą 110/2012 Senatu WUM z dnia 26.11.2012 r., uchwałą 120/2012 Senatu WUM z dnia 17.12.2012 r., uchwałą nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23.02.2015 r., uchwałą nr 84/2015 Senatu WUM z dnia 30.11.2015 r., uchwałą nr 66/2016 Senatu WUM z dnia 26.09.2016 r., uchwałą nr 6/2017 Senatu WUM z dnia 23.01.2017 r., uchwałą nr 20/2017 Senatu WUM z dnia 27.02.2017 r., uchwałą nr 26/2017 Senatu WUM z dnia 20.03.2017 r., uchwałą 28/2017 Senatu WUM z dnia 10.04.2017 r., uchwałą 48/2017 Senatu WUM z dnia 29.05.2017 r., uchwałą nr 77/2017 Senatu WUM z dnia 25.09.2017 r., uchwałą nr 84/2017 Senatu WUM z dnia 30.10.2017 r., uchwałą nr 116/2017 Senatu WUM z dnia 18.12.2017 r. oraz uchwałą nr 54/2018 Senatu WUM z dnia 23.04.2018 r.
[ pobierz plik pdf ]

Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obowiązujący od 1 października 2019 r. (nowy Statut WUM)
[ pobierz plik pdf ]

Uchwała nr 40/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2019 r.
[ pobierz plik pdf ]