Sprawozdania Rektora

Od 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego roczne Sprawozdania rektora z działalności Uczelni tworzone są w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwe Wyższym - "POL-on", a od 01.10.2014, r. zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, roczne Sprawozdania rektora z działalności Uczelni tworzone są w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym - "POL-on". 

Roczne sprawozdanie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za 2011 rok
[ pobierz plik PDF ]

Roczne sprawozdanie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za 2010 rok
[ pobierz plik PDF ]

Roczne sprawozdanie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za 2009 rok
[ pobierz plik PDF ]

Roczne sprawozdanie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za 2008 rok
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Roczne sprawozdanie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności Uczelni za 2007 rok
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]

Projekt sprawozdania Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności Uczelni za 2006 rok
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]