Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pisma Okólne Kanclerza

2013

 • Pismo Okólne nr 1/2013 Kanclerza z dnia 24 czerwca 2013 r.
  w sprawie przypomnienia podstawowych zasad BHP w postępowaniu z urządzeniami elektrycznymi
  [pobierz pdf]

2012

 • Pismo Okólne nr 2/2012 Kanclerza z dnia 5 lipca 2012 r.
  w sprawie postępowania w warunkach występowania podwyższonej temperatury powietrza
  [pobierz pdf]

 • Pismo Okólne nr 1/2012 Kanclerza z dnia 4 stycznia 2012 r.
  w sprawie postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu i niewypału na terenie budowy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz pdf]

2009

 • Pismo Okólne nr 4/2009 z dnia 16 lipca 2009 r.
  [ wersja w pliku PDF]

   
 • Informacja Kanclerza WUM z dnia 21 września 2009r.
  w sprawie elektronicznego rejestru umów zawartych z osobami prawnymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2008 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 •  Pismo Okólne nr 2A/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r.
  w sprawie określenia zasad informowania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o otwarciu konkursów finansowanych z funduszy europejskich, instrumentów finansowych i obszaru gospodarczego na składanie wniosków na dofinansowanie lub finansowanie zadań badawczo-rozwojowych, dydaktycznych, inwestycyjnych.
  [ wersja w pliku PDF ]

 • Pismo Okólne nr 2/2009 z dnia 23 marca 2009 r.
  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza "Kalkulacja Finansowa" 
  [ wersja w pliku PDF ]

  Załącznik:

 • Wzór formularza "Kalkulacja Finansowa"
  [ wersja w pliku PDF ]

 • Pismo Okólne nr 1/2009 z dnia 3 marca 2009 r.
  w sprawie trybu pobierania przez jednostki organizacyjne Uczelni, nowych wzorów papieru firmowego, obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz zasad tworzenia i oznaczania pism.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

2008

2007

2006

 • Pismo Okólne Nr 10/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie prowadzenia rozmów telefonicznych przez pracowników jednostek organizacyjnych administracji.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 9/2006 z dnia 17 listopada 2006 r.
  w sprawie realizacji przesyłek pocztowych w Akademii Medycznej w Warszawie.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 8/2006 z dnia 15 września 2006 r.
  w sprawie dokonywania wysyłek pocztowych przez jednostki organizacyjne Akademii Medycznej położone na terenie Kampusu Banacha oraz Kampusu Lindleya.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 7/2006 z dnia 6 września 2006 r.
  w sprawie terminu składania wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Działu Zamówień Publicznych.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 6/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.
  w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowywania i druku publikacji uczelnianych przez Biuro Informacji i Promocji oraz Oficynę Wydawniczą.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 5/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.
  w sprawie realizacji przepisów prawa pracy oraz uregulowań wewnętrznych dotyczących czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 4/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r.
  w sprawie terminów egzaminów z zakresu: „Podstawowe zagadnienia i pojęcia technologii informatycznej”.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 3/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r.
  w sprawie rozliczania delegacji służbowych, udziału w konferencjach, sympozjach, kongresach itp.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 2/2006 z dnia 28 marca 2006 r.
  w sprawie organizacji szkoleń posiadających Certyfikat „Zgodny z ECDL”
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

 • Pismo Okólne Nr 1/2006 z dnia 14 lutego 2006 r.
  w sprawie: obiegu dokumentów dotyczących udzielania zamówień na naprawy, konserwacji środków trwałych i wyposażenia, usuwania awarii w obiektach i terenie należącym do Akademii Medycznej w Warszawie oraz dokonywania zakupów.
  [ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback