Nagrody i odznaczenia

Regulacje prawne

 • Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia
  [ pobierz plik PDF ]
 • Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
  [ pobierz plik PDF ]

Odznaczenia

Nagrody Rektora

 • Regulamin przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu 
  [ pobierz plik PDF ]

 • - Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego indywidualnej za osiągnięcia dydaktyczne
  [ pobierz plik RTF ]

  - Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zespołowej za osiągnięcia dydaktyczne
  [ pobierz plik RTF ]

  - Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe
   [ pobierz plik RTF ]

  - Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt dorobku
  [ pobierz plik RTF ]

  - Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym
  [ pobierz plik RTF ]

  - Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim
   [ pobierz plik RTF ]

  - Wzór oświadczenia o rezygnacji z nagrody finansowej Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [ pobierz plik RTF ]
   

Nagrody Ministra Zdrowia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich
  [ pobierz plik PDF ]
   
 • Procedura składania wniosku o nagrodę Ministra Zdrowia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ]
   
 • Wniosek o nagrodę Ministra Zdrowia
  [ pobierz plik word ]
Printer Friendly, PDF & Email