Nagrody i odznaczenia

Regulacje prawne

 • Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
  [ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia
  [ pobierz plik PDF ]
 • Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
  [ pobierz plik PDF ]

Odznaczenia

 • Oświadczenie o niekaralności (dotyczy wniosku o nadanie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Zasługi oraz Medalu za Długoletnią Służbę)
  [ pobierz plik RTF ]

Nagrody Rektora

Nagrody Ministra Zdrowia

 • Rozporządzenie MNiSzW w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
  [ pobierz plik PDF ]