Instrukcje

 

Regulamin korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha i przy ul. Litewskiej
[ wersja pliku w pdf ]


Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO

Dostępny na stronie http://rodo.wum.edu.pl


Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (wzór)

Dostępny na stronie http://rodo.wum.edu.pl


Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum WUM
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:


Instrukcja kancelaryjna
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:


Instrukcja dokumentowania zamówień wewnętrznych realizowanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi WUM
[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]

Załączniki:


Procedura zmiany haseł użytkowników i ich stosowania w systemie DYNAMICS

[ wersja w pliku PDF ] [ wersja w pliku RTF ]


Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny
[ wersja w pliku PDF ]