Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Adres e-mail do zgłaszania aktualizacji zawartości witryny centralnej WUM

W związku z koniecznością usprawnienia publikacji treści w centralnej witrynie internetowej WUM (www.wum.edu.pl) został utworzony nowy adres e-mail specjalnie do obsługi zgłoszeń aktualizacji www. Informacje przeznaczone do umieszczenia na witrynie centralnej WUM należy teraz przesyłać na adres webmaster@wum.edu.pl z zaznaczoną datą upływu ważności informacji (jeśli dotyczy). 

– – – Dział Informatyki

 

Autonomiczne strony Wydziałów WUM

UWAGA za treść informacji zamieszczanych na stronach wydziałowych odpowiadają pracownicy dziekanatów. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.

Wnioski o założenie witryny – zgłoszenia tylko e-mailem

Przypominamy, że wnioski o założenie witryny jednostki (SKN, wydarzenia) Biuro Informacji i Promocji przyjmuje wyłącznie e-mailem na adres witryny@wum.edu.pl. Nie akceptujemy wniosków papierowych, ponieważ utrudniają archiwizację zgłoszeń i wymagają ręcznego przepisywania danych do pliku.

Problemy techniczne – zgłaszanie

 

W związku z powtarzającymi się sytuacjami, kiedy pytania techniczne o funkcjonowanie systemów informatycznych kierowane są zarówno do Biura Informacji i Promocji, jak i do Działu Informatyki, informujemy, że:

 • problemy z logowaniem do SSL-VPN należy zgłaszać do Działu Informatyki e-mailem na adres: it@wum.edu.pl, pisząc z adresu w domenie WUM lub telefonicznie: (0-22) 57 20 888
 • problemy z logowaniem do Webmail i z pocztą, zgłoszenia kont do wymianynależy zgłaszać e-mailem na obsługiwany wspólnie przez Dział Informatyki i Biuro Informacji i Promocji adres adresy@wum.edu.pl lub telefonicznie do Działu Informatyki: (0-22) 57 20 888
 • niedziałające linki na stronach www Uczelni, nieotwierające się strony należy zgłaszać e-mailem do Biura Informacji i Promocji na adres: biip@wum.edu.pl
 • problemy z pobraniem/otwarciem szablonów dokumentów udostępnianych przez BIiP w intranecie przez SSL-VPN należy zgłaszać do Biura Informacji i Promocji e-mailem na adres biip@wum.edu.pl.

 

Światowy Dzień Reumatyzmu w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

12 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Reumatyzmu, który został ustanowiony w 1996 r. przez Arthritis and Rheumatism International (ARI) - międzynarodową organizację zrzeszającą chorych na schorzenia reumatyczne. Celem Światowego Dnia Reumatyzmu jest propagowanie wiedzy na temat chorób reumatycznych i podnoszenie świadomości na temat ich skutków. Wczesne wykrycie choroby i poddanie się właściwej terapii spowalnia rozwój choroby, łagodzi jej objawy i daje pacjentowi większe szanse na sprawne funkcjonowanie.

Z tej okazji Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprasza 11 października 2019 r. w godzinach 10:30 – 15:00, w ramach projektu pn. „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”, na cykl wykładów poświęconych chorobom reumatycznym i codziennym zmaganiom z ograniczeniami. Spotkanie odbędzie się przy ul. Spartańskiej 1, 02-637 Warszawa.

Szczegółowy program

Tegoroczne wydarzenie z okazji Światowych Dni Reumatyzmu będzie przebiegać pod hasłem „Zgłoś się, nie zwlekaj, czas ucieka! Czas na pracę”. Jest to hasło kampanii edukacyjnej w obszarze zapalnych chorób reumatycznych, którą prowadzi od kilku lat Europejska Liga do Walki z Reumatyzmem – EULAR (European League Against Rheumatism).

To proste hasło przekonuje, żeby nie lekceważyć pierwszych objawów choroby zapalnej takich jak: nieurazowy ból stawów, obrzęki stawów, uczucie sztywności porannej, stany podgorączkowe, stałe uczucie zmęczenia, niezamierzona utrata masy ciała.

Zgłoś się do lekarza! Kluczowe znaczenie dla leczenia i dalszych perspektyw pacjenta ma wczesne zdiagnozowanie choroby. W przypadku chorób zapalnych stawów tzw. okno terapeutyczne, czyli okres, w którym rozpoczęcie leczenia gwarantuje najlepsze rezultaty, trwa zaledwie 12 tygodni od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Postawiona odpowiednio wcześnie diagnoza i rozpoczęcie leczenia pozwala zatrzymać postęp choroby!!! Jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby i włączenie właściwego leczenia chroni przed niepełnosprawnością i ograniczeniem aktywności życiowej!!!


Na choroby reumatyczne cierpi ponad 120 milionów Europejczyków, w tym około 10 milionów Polaków. Liczbę osób z chorobami zapalnymi tkanki łącznej szacuje się w naszym kraju na około 270 tysięcy. Na choroby reumatyczne (ponad 300 jednostek chorobowych) zapada duża grupa osób młodych będących u szczytu swojej aktywności zawodowej. Często muszą one podporządkować życie chorobie, odłożyć na bok ambicje, co odbija się negatywnie zarówno na ich pracy, jak i zdrowiu psychicznym.

Spacer pt. „Historia Polski w jednym szpitalu. Dzieje Szpitala Ujazdowskiego” Spacer pt. „Historia Polski w

Prezesa Stowarzyszenia d. Szpital Ujazdowski Lek. Krzysztof Królikowski oraz dr Adam Tyszkiewicz z Muzeum Historii Medycyny WUM serdecznie zapraszają 2 września 2019 r. na spacer śladami dawnego Szpitala Ujazdowskiego pt. „Historia Polski w jednym szpitalu.
Dzieje Szpitala Ujazdowskiego.” Oprowadzanie rozpocznie się przy ul. Piękna 1 (Ambasada Francji) o godz. 17.00.

Gdy mowa jest o szpitalu, kojarzy się on nam z chorobą, cierpieniem, leczeniem i niezbyt wyszukanym jedzeniem. Mawia się także o Szpitalu, że jest jak historia Polski i w tym duchu przebiegnie nasz spacer. Podczas spaceru usłyszą Państwo:

 • o Królu Stefanie Batorym i jego nadwornym lekarzu oraz co zrobili na Ujazdowie;
 • o Królu Stanisławie Auguście Poniatowskim  i jego wielkich planach odnośnie Ujazdowa
 • o zapomnianych czasach zaboru rosyjskiego na Ujazdowie
 • o pewnym profesorze który nie jeden raz ocalił Ujazdów
 • o najsłynniejszym Pacjencie Szpitala
 • kto z dziećmi odwiedzał Szpital i które z dzieci przyszło tam na świat
 • o akademiku w Zamku
 • Rzeczpospolita Ujazdowska i Król Czekolady
 • o Mojżeszu z Ujazdowa
 • o masonie i generale
 • od Ujazdowa do Szaserowa
 • pierwszym przeszczepie serca w Polsce
 • przez Ujazdów do Sejmu  losy pewnej dziewczynki

Wszystkich zainteresowanych zbiorami Stowarzyszenia d. Szpitala Ujazdowskiego i chcących dowiedzieć się jeszcze więcej zapraszamy na wystawę pt.: „ Był taki Szpital. Dzieje Szpitala Ujazdowskiego w latach 1918-1945” w  Łazienkach Królewskich.

Więcej na: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/byl-taki-szpital-dzieje...

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.
Konkurs skierowany jest do lekarzy i studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych w Polsce.
 
Wszelkie niezbędne informacje na temat konkursu znajduja się na stronie internetowej organizatora: http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2019/

Nadsyłanie prac do 31 października 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 24 listopada 2019r.
Wernisaż z wręczeniem nagród 14 grudnia 2019r.

Trwa nabór wniosków o Nagrodę im. bł. Gerarda

Do 10 wrzesnia br. można skaładać wnioski o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda. Celem nagrody jest wyróżnienie i uhonorować osób zasłużonych dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Nagrodę można otrzymać w kategorii:

 • lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny,
 • osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • zarządzanie ratownictwem.

O wyróżnienie mogą ubiegać się osoby działające w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracujące z tym systemem:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kandydat może zostać zgłoszony m.in. przez dysponentów jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, organy administracji rządowej czy osoby ze środowiska PRM.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/nagroda-im-bl-gerarda

Rekrutacja na praktyki do Japonii i Peru

Dział Współpracy z Zagranicą WUM ogłasza nabór na praktyki w ramach umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi:

1) Hamamatsu University School of Medicine, Japonia
www.hama-med.ac.jp/uni-e.html
2) Toho University, Tokio, Japonia
www.toho-u.ac.jp/english/
3) Main National University of San Marcos, Lima, Peru
www.unmsm.edu.pe
4) The University of San Pedro in Chimbote, Peru
www.usanpedro.edu.pe 

Do udziału w wymianie z uczelniami partnerskimi zapraszamy studentów po ukończonym 3 roku studiów oraz doktorantów z Wydziałów Lekarskich WUM.

W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub kraju docelowego, jak również języka hiszpańskiego (Peru)

- dobra średnia ocen potwierdzona przez dziekanat

- przynależność do koła naukowego

- osiągnięcia naukowe (lista publikacji, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).

Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej - terminy wyjazdów, dodatkowe kryteria, dokumenty itp.

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju rozpatruje wnioski i dokonuje wyboru kandydatów na praktykę.

WARUNKI:

- Osoba zakwalifikowana otrzyma dofinansowanie kosztów podróży

- Okres pobytu: Hamamatsu, Lima i Chimbote: 1 lub 2 miesiące
                       Tokio : 1 miesiąc

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. CV w języku angielskim (ze zdjęciem)
 3. List motywacyjny (w jęz. polskim)
 4. Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i/lub języka kraju docelowego na poziomie B2

WAŻNE: Składając dokumenty na praktyki do więcej niż jednej uczelni partnerskiej, należy określić preferowaną kolejność uczelni, do których ubiegacie się Państwo o przyjęcie

Rekrutację i kwalifikację studentów organizuje i koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą (e-mail: lidia.przepiora@wum.edu.pl). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju 503 lub 508, Rektorat WUM.

Adres: Dział Współpracy z Zagranicą WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Termin zgłoszeń: 23 sierpnia 2019

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.

O przyznanie Stypendiów mogą starać się:

Rekrutacja trwa:

 • dla STUDENTÓW: od 1 września do 10 października na okres od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/o-stypendiach/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter