Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Nabór do Studenckiego Koła Naukowego Reumatologii

Dyrekcja Instytutu Reumatologii w Warszawie zaprasza studentów IV, V i VI roku do koła naukowego, którego działalność obejmować będzie zagadnienia reumatologii klinicznej oraz immunologii klinicznej układowych chorób tkanki łącznej. Zajęcia będą się odbywały w Klinice Reumatologii kierowanej przez doc. Piotra Głuszko. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z dr. Robertem Rupińskim tel.: 604 610 977, e-mail:rupinski@mp.pl 

Nowa witryna Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z nowej strony dostępnej pod adresem www.biblioteka.wum.edu.pl. Na utworzonej witrynie zamieszczono wyszukiwarkęumożliwiającą szybkie dotarcie do informacji, stworzono również blok Bezpośredni dostęp ułatwiający łączenie się z wybranymi bazami. Uaktualniono i rozbudowano znaną Państwu ze starej strony – zakładkę Punktacja Publikacji Naukowych. Prace nad ulepszaniem nowej witryny trwają nadal, ale już teraz zapraszamy do jej odwiedzania. 

Medyczne bazy danych Wirtualnej Biblioteki Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rok bieżącym sfinansowało licencje umożliwiające uczelniom i jednostkom badawczych korzystanie z następujących baz:

  • Web of Science, Science Direct, Czasopisma Springer
  • EBSCO Publishing – pakiet podstawowy
  • JCR (JOURNAL CITATION REPORTS)
  • CPCI (CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX)

Pracownicy, doktoranci i studenci WUM mają dostęp do ww. baz jak do pozostałych medycznych baz danych – przez Portal SSL-VPN, dostępny pod adresemhttp://ssl.wum.edu.pl. Komputer dzięki podłączeniu do Portalu SSL–VPN zostanie rozpoznany jako należący do sieci WUM i otrzyma automatyczny dostęp do baz.

Więcej:
Opis dostępu do medycznych baz danych przez Portal SSL-VPN:
http://it.wum.edu.pl/instrukcje/dostep-do-medycznych-baz-danych-przez-ssl-vpn
Wirtualna Biblioteka Nauki: www.wbn.edu.pl

Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich WUM

Dział Informatyki oraz Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich naszej Uczelni. Informator sposobem wydania i szatą graficzną nawiązuje do Informatora IT dla studentów, który w bieżącym roku akademickim doczekał się drugiej edycji. Publikacja w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne Uczelni i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka jest dystrybuowana przez Kancelarię w jednostkach kampusów i bazy pozostałej, a dla pracowników administracji centralnej zostanie wystawiona do pobrania w standach na III i IV piętrze Rektoratu. Dostępna jest również do pobrania w formacie PDF na stronie Działu Informatyki.

Wjazd na teren Kampusu Banacha tylko za okazaniem identyfikatora lub legitymacji studenckiej

Od dnia 26 stycznia kierowcy wjeżdżający na teren Kampusu Banacha będą zobowiązani przedstawić identyfikator lub legitymację studencką. Osoby nie będące pracownikami lub studentami WUM nie będą wpuszczane przez pracowników firmy „Matpol” na teren Kampusu. O zaproszonych wcześniej gościach należy powiadomić pracowników ochrony sprawujących dyżur przy Rektoracie lub wjeździe od
ul. Pawińskiego. 

UWAGA użytkownicy Neostrady korzystający z programów pocztowych

Od 1 grudnia 2009 r. Telekomunikacja Polska blokuje port 25 (SMTP) dla użytkowników Neostrady. Użytkownicy Neostrady korzystający z poczty elektronicznej WUM przez programy pocztowe (Outlook, Thunderbird itp.) powinni zmienić w konfiguracji konta dla serwera wychodzącego (SMPT) port 25 na 465.

Czytaj na stronie Działu Informatyki: Konfiguracja kont pocztowych 

Nowy adres manuala dla redaktorów witryn WUM: http://witryny.wum.edu.pl

Prowadzony przez Dział Informatyki manual dla redaktorów witryn WUM
od 12 października 2009 r. funkcjonuje pod adresem http://witryny.wum.edu.pl.

Nowy adres manuala jest wygodniejszy, łatwiejszy do zapamiętania i analogiczny
do kontaktowego adresu e-mail dla redaktorów: witryny@wum.edu.pl.

Redaktorzy otwierający manual ze starego adresu http://www2.wum.edu.pl/manualzostaną automatycznie przekierowani na http://witryny.wum.edu.pl

Zmiana wysokości stypendium dla cudzoziemców

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2009 r., wysokość stypendium przyznawanego cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują studia lub szkolenia bądź też uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi:

  • dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowujących do podjęcia nauki w języku polskim – 900,00 zł miesięcznie;
  • dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych, medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających – 1350,00 zł miesięcznie.

 

Usytuowanie apteczki w budynku Rektoratu

Dział Ochrony Pracy i Środowiska informuje, że apteczka zawierająca materiały i środki pierwszej pomocy, znajduje się obecnie na VI piętrze Rektoratu. Apteczka została usytuowana pomiędzy windami a pokojem 601. 

Dostęp do programu RefWorks

Biblioteka Główna WUM serdecznie zaprasza do korzystania z nowoczesnego narzędzia ułatwiającego gromadzenie bibliografii i zarządzanie nią. RefWorks wykorzystywany jest przez naukowców z ponad 900 organizacji na świecie. Posługują się nim najbardziej prestiżowi dostawcy usług informacyjnych.
Więcej informacji o programie na stronie www.bibl.amwaw.edu.pl/glowna.htm 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter