Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Odwołane zajęcia fakultatywne z kultury zachowań „Savoir vivre”

Biuro Obsługi Działalności Podstawowej informuje, że w związku z chorobą mgr Zofii Kościńskiej, wszystkie zajęcia fakultatywne z kultury zachowań planowane do dnia 20 lutego, zostały odwołane.
Ewentualne zapytania w tej sprawie prosimy kierować do pana Pawła Zajączkowskiego, tel. 22 57 20 267, e-mail pawel.zajaczkowski@wum.edu.

Wyjazd narciarski do Murzasichla

Murzasichle plakat

Nabór do Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Tkankowej

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka ogłasza nabór do Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Tkankowej Zainteresowani proszeni są o wysyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną do Konrada Wiśniewskiego kk.wisniewski@gmail.com. Chętni zostaną poinformowani o trybie rekrutacji drogą mailową.

Członkowie Koła będą uczestniczyć w pracach badawczych służących otrzymywaniu metodami inżynierii tkankowej autologicznych wszczepów tkanki kostnej w oparciu o nowoczesne biomateriały i hodowlę komórek osteogennych. Każdy członek Koła opanuje techniki hodowli komórek i tkanek in vitro, pozna zagadnienia interakcji komórek z różnymi materiałami wszczepialnymi, będzie brał udział w doświadczeniach nad wykorzystaniem multipotentnych komórek macierzystych. Będzie także mógł zaprojektować własne układy doświadczalne z wykorzystaniem różnych typów komórek we współhodowli. 

WiFi InternetWUM – sieć bezprzewodowa w akademikach

Od listopada br. sieć bezprzewodowa WUM obejmuje poza Rektoratem, Centrum Dydaktycznym i pomieszczeniami Farmacji również akademiki przy ul. Batalionu Pięść 9 i ul. Karolkowej. W przypadku pracowników i studentów WUM logowanie do sieci WiFi InternetWUM na terenie akademików odbywa się podobnie jak logowanie do sieci WiFi internet na terenie Kampusu Banacha – za pomocą loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Natomiast goście mogą otrzymać jednorazowe konta dostępu od administratorów akademików.

Zobacz: Podłączenie do sieci WiFi InternetWUM w akademikach 

Aktualizacja mapy lokalizacji WUM. Likwidacja adresu Nowy Zjazd i Księcia Trojdena 2, nowa lokalizacja przy ul. Emilii Plater

W październiku br. został oddany w użytkowanie WUM budynek przy ul. Emilii Plater 21. Przeprowadził się tu Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej z dotychczasowej lokalizacji Nowy Zjazd (która została tym samym zlikwidowana).

Jednocześnie wszystkie jednostki znajdujące się dotychczas w parterowym budynku przy ul. Księcia Trojdena 2 (obecnie przeznaczonym do rozbiórki) przeprowadziły się do dawnego budynku UNIMED-u (adres Żwirki i Wigury 81a), który został dołączony do lokalizacji ZIAM. 

Autonomiczna witryna II Wydziału Lekarskiego

Dział Informatyki WUM we współpracy z II Wydziałem Lekarskim zrealizował autonomiczną witrynę internetową II WL, dostępną pod adresem www.2wl.wum.edu.pl. Witryna Wydziału jest zbudowana podobnie jak witryny jednostek Uczelni i będzie redagowana przez Dziekanat II WL, w dwóch wersjach językowych.

 

Polskojęzyczna część witryny składa się z dwóch sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale – oraz bloku, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: lekarskiego i fizjoterapii. Wersja anglojęzyczna witryny przedstawia ofertę Oddziału Nauczania w Języku Angielskim; skierowana jest do studentów English Division i kandydatów na studia w j. angielskim.

Witryna jest wyposażona w podręczne linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak poczta elektroniczna i Portal SSL-VPN. Zawiera także linki do typowo studenckich portali i stron, m.in. witryny Działu Obsługi Studentów.

Mapa lokalizacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Dział Informatyki przygotował w API Google Maps interaktywną mapę lokalizacji jednostek WUM, dostępną pod adresem www.wum.edu.pl/mapa. Mapa przedstawia rozmieszczenie lokalizacji (czyli miejsc i obiektów, w których znajdują się jednostki WUM) na terenie Warszawy i okolic wraz z ich adresami oraz spisem jednostek administracyjnych i naukowo-dydaktycznych mieszczących się w danej lokalizacji. Zadaniem mapy jest ułatwić pracownikom i studentom WUM poruszanie się po kampusach Uczelni, dlatego użyte w mapie nazewnictwo bazuje na krótkich i łatwych do zapamiętania nazwach zwyczajowych. W przypadku zauważenia na mapie błędów, nieścisłości lub brakujących informacji prosimy skorzystać z umieszczonego w stopce na dole strony linka Zgłoś korektę danych

Jednocześnie uprzejmie prosimy pracowników WUM o okresowe sprawdzanie poprawności swoich danych w Bazie pracowników http://pracownicy.wum.edu.pl oraz – w przypadku kierowników jednostek – również danych jednostki w Bazie jednostekhttp://jednostki.wum.edu.pl. Pozwoli to zapewnić sprawną obsługę informacyjną zarówno społeczności WUM (pracownikom i studentom), jak i osobom z zewnątrz, poszukującym informacji o naszej Uczelni.

– – – Dział Informatyki

 

Poradnik Biura Karier dla studentów i absolwentów

Biuro Karier zaprasza do korzystania z poradnika w wersji elektronicznej. To praktyczne kompendium wiedzy dla każdego planującego swoją drogę zawodową, przygotowane specjalnie dla naszych studentów i absolwentów – wejdź i zobacz.

Poradnik dostępny też w formie papierowej bezpośrednio w biurze.

Bezpłatne szkolenia w ramach programu Mazowiecki Program Transferu Wiedzy

SYSCO Polska wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Rawo Consulting i Sysco Business Skills Academy Ltd rozpoczęły realizację projektu MPTW – Mazowiecki Program Transferu Wiedzy. Celem projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest przygotowanie studentów oraz pracowników środowiska akademickiego i naukowego do zakładania działalności gospodarczej oraz aktywnego wykorzystania dotychczasowej wiedzy i dorobku naukowego w przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.mptw.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter