Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Nowa witryna Wydziału Farmaceutycznego

Dział Informatyki WUM we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym zbudował nową autonomiczną witrynę internetową Wydziału, dostępną pod adresemwww.wf.wum.edu.pl.

Witryna składa się z trzech sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale, branżowej oraz Wirtualnego Dziekanatu, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: farmacji i analityki medycznej. Zawiera także linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak Portal SSL-VPN, oraz informacje pobierane na stronę WF za pomocą kanałów RSS z innych witryn WUM. Takie treści, jak komunikaty Działu Informatyki czy aktualności Biura Karier będą się pojawiać automatycznie na stronie Wydziału Farmaceutycznego niemal natychmiast po tym, jak zostaną opublikowane na macierzystych witrynach.

Witryna będzie redagowana przez Dziekanat i pracowników jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału. 

Bezpłatne szkolenia z platformy Web of Knowledge

Firma Thomson Reuters zaprasza na szkolenia z platformy Web of Knowledge, do której mają Państwo dostęp w ramach licencji narodowej. Szkolenia będą dotyczyć wszystkich baz i produktów objętych licencją: baz Web of Science i Medline, JCR z Impact Factor, EndNote Web i Researcher ID. Sesje on-line odbędą się w dniach 24-28 stycznia. Część z nich będzie prowadzona w ramach telekonferencji (darmowy nr tel. 0-800 702230), a część przez voice-over-ip (VOIP), (wymagane są głośniki lub słuchawki do komputera). Wszystkie szkolenia są nieodpłatne, trwają około godziny (w każdej chwili każdy słuchacz może się wylogować). Aby zarejestrować się na sesje, należy skorzystać z poniższych linków.

Web of Sciene i Researcher ID
24 stycznia, poniedzialek, godz 9:30 WOS i RID (TEL)

24 stycznia, poniedziałek, godz 11:30 WOS i RID (VOIP)

28 stycznia, piątek, godz 11:30 WOS i RID (VOIP)

28 stycznia, piątek, godz 9:30 WOS i RID (TEL)JCR i Impact Factor
25 stycznia, wtorek, godz 9:30 Impact Factor i JCR (TEL)

25 stycznia, wtorek, godz 11:30 Impact Factor i JCT (VOIP)

26 stycznia, środa, godz 14:00 Impact Factor i JCR (VOIP)

27 stycznia, czwartek, godz 9:30 Impact Factor i JCR (TEL)

EndNote Web
26 stycznia, środa, godz 9:30 EndNote Web (TEL)

26 stycznia, środa, godz 11:30 EndNote Web (VOIP)

27 stycznia, czwartek, godz 11:30 EndNote Web (VOIP)

27 stycznia, czwartek, godz 14:00 EndNote Web (TEL)

Stypendia naukowe w ramach programu Amgen Scholars

Program Amgen Scholars daje możliwość zdobycia doświadczenia poprzez prowadzenie projektów badawczych na najlepszych europejskich uczelniach.
O stypendia mogą ubiegać się studenci kierunków medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Stypendium może otrzymać osoba, która do czasu przystąpienia do programu nie uzyskała tytułu zawodowego potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia. Zgłoszenia należy przesłać do końca lutego 2011r.
Studenci, którzy chcą wziąć udział w programie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.amgenscholars.eu
Wsparciem formalnym służy Dział Współpracy z Zagranicą WUM.

Koncert Noworoczny

Orkiestra Kameralna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 23 stycznia 2011 r. o godz. 17:00 w Auli Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. ks. Trojdena 2a w Warszawie.

Program koncertu

Fakultety pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marka Kulusa

Biuro Obsługi Działalności Podstawowej informuje, że rozpoczęły się zapisy na zajęcia fakultatywne, które odbędą się w letnim semestrze. Zaplanowano następujące fakultety:

  1. Wprowadzenie do interpretacji wyników i planowania badań. Podstawy epidemiologii klinicznej i biostatyki.
  2. Kultura zachowań „Savoir Vivre”
Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem stronyhttp://zajecia.wum.edu.pl/AnkietaEdit.aspx. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje na temat terminów zajęć oraz spotkań organizacyjnych na stronie zapisów na fakultet lub u pana Pawła Zajączkowskiego pod nr. tel. (022) 57 20 267 

Odwołane zajęcia fakultatywne z kultury zachowań „Savoir vivre”

Biuro Obsługi Działalności Podstawowej informuje, że w związku z chorobą mgr Zofii Kościńskiej, wszystkie zajęcia fakultatywne z kultury zachowań planowane do dnia 20 lutego, zostały odwołane.
Ewentualne zapytania w tej sprawie prosimy kierować do pana Pawła Zajączkowskiego, tel. 22 57 20 267, e-mail pawel.zajaczkowski@wum.edu.

Wyjazd narciarski do Murzasichla

Murzasichle plakat

Nabór do Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Tkankowej

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka ogłasza nabór do Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Tkankowej Zainteresowani proszeni są o wysyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną do Konrada Wiśniewskiego kk.wisniewski@gmail.com. Chętni zostaną poinformowani o trybie rekrutacji drogą mailową.

Członkowie Koła będą uczestniczyć w pracach badawczych służących otrzymywaniu metodami inżynierii tkankowej autologicznych wszczepów tkanki kostnej w oparciu o nowoczesne biomateriały i hodowlę komórek osteogennych. Każdy członek Koła opanuje techniki hodowli komórek i tkanek in vitro, pozna zagadnienia interakcji komórek z różnymi materiałami wszczepialnymi, będzie brał udział w doświadczeniach nad wykorzystaniem multipotentnych komórek macierzystych. Będzie także mógł zaprojektować własne układy doświadczalne z wykorzystaniem różnych typów komórek we współhodowli. 

WiFi InternetWUM – sieć bezprzewodowa w akademikach

Od listopada br. sieć bezprzewodowa WUM obejmuje poza Rektoratem, Centrum Dydaktycznym i pomieszczeniami Farmacji również akademiki przy ul. Batalionu Pięść 9 i ul. Karolkowej. W przypadku pracowników i studentów WUM logowanie do sieci WiFi InternetWUM na terenie akademików odbywa się podobnie jak logowanie do sieci WiFi internet na terenie Kampusu Banacha – za pomocą loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Natomiast goście mogą otrzymać jednorazowe konta dostępu od administratorów akademików.

Zobacz: Podłączenie do sieci WiFi InternetWUM w akademikach 

Aktualizacja mapy lokalizacji WUM. Likwidacja adresu Nowy Zjazd i Księcia Trojdena 2, nowa lokalizacja przy ul. Emilii Plater

W październiku br. został oddany w użytkowanie WUM budynek przy ul. Emilii Plater 21. Przeprowadził się tu Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej z dotychczasowej lokalizacji Nowy Zjazd (która została tym samym zlikwidowana).

Jednocześnie wszystkie jednostki znajdujące się dotychczas w parterowym budynku przy ul. Księcia Trojdena 2 (obecnie przeznaczonym do rozbiórki) przeprowadziły się do dawnego budynku UNIMED-u (adres Żwirki i Wigury 81a), który został dołączony do lokalizacji ZIAM. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter