Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla studentów

Aktualizacja mapy lokalizacji WUM. Likwidacja adresu Nowy Zjazd i Księcia Trojdena 2, nowa lokalizacja przy ul. Emilii Plater

W październiku br. został oddany w użytkowanie WUM budynek przy ul. Emilii Plater 21. Przeprowadził się tu Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej z dotychczasowej lokalizacji Nowy Zjazd (która została tym samym zlikwidowana).

Jednocześnie wszystkie jednostki znajdujące się dotychczas w parterowym budynku przy ul. Księcia Trojdena 2 (obecnie przeznaczonym do rozbiórki) przeprowadziły się do dawnego budynku UNIMED-u (adres Żwirki i Wigury 81a), który został dołączony do lokalizacji ZIAM. 

Autonomiczna witryna II Wydziału Lekarskiego

Dział Informatyki WUM we współpracy z II Wydziałem Lekarskim zrealizował autonomiczną witrynę internetową II WL, dostępną pod adresem www.2wl.wum.edu.pl. Witryna Wydziału jest zbudowana podobnie jak witryny jednostek Uczelni i będzie redagowana przez Dziekanat II WL, w dwóch wersjach językowych.

 

Polskojęzyczna część witryny składa się z dwóch sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale – oraz bloku, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: lekarskiego i fizjoterapii. Wersja anglojęzyczna witryny przedstawia ofertę Oddziału Nauczania w Języku Angielskim; skierowana jest do studentów English Division i kandydatów na studia w j. angielskim.

Witryna jest wyposażona w podręczne linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak poczta elektroniczna i Portal SSL-VPN. Zawiera także linki do typowo studenckich portali i stron, m.in. witryny Działu Obsługi Studentów.

Mapa lokalizacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Dział Informatyki przygotował w API Google Maps interaktywną mapę lokalizacji jednostek WUM, dostępną pod adresem www.wum.edu.pl/mapa. Mapa przedstawia rozmieszczenie lokalizacji (czyli miejsc i obiektów, w których znajdują się jednostki WUM) na terenie Warszawy i okolic wraz z ich adresami oraz spisem jednostek administracyjnych i naukowo-dydaktycznych mieszczących się w danej lokalizacji. Zadaniem mapy jest ułatwić pracownikom i studentom WUM poruszanie się po kampusach Uczelni, dlatego użyte w mapie nazewnictwo bazuje na krótkich i łatwych do zapamiętania nazwach zwyczajowych. W przypadku zauważenia na mapie błędów, nieścisłości lub brakujących informacji prosimy skorzystać z umieszczonego w stopce na dole strony linka Zgłoś korektę danych

Jednocześnie uprzejmie prosimy pracowników WUM o okresowe sprawdzanie poprawności swoich danych w Bazie pracowników http://pracownicy.wum.edu.pl oraz – w przypadku kierowników jednostek – również danych jednostki w Bazie jednostekhttp://jednostki.wum.edu.pl. Pozwoli to zapewnić sprawną obsługę informacyjną zarówno społeczności WUM (pracownikom i studentom), jak i osobom z zewnątrz, poszukującym informacji o naszej Uczelni.

– – – Dział Informatyki

 

Poradnik Biura Karier dla studentów i absolwentów

Biuro Karier zaprasza do korzystania z poradnika w wersji elektronicznej. To praktyczne kompendium wiedzy dla każdego planującego swoją drogę zawodową, przygotowane specjalnie dla naszych studentów i absolwentów – wejdź i zobacz.

Poradnik dostępny też w formie papierowej bezpośrednio w biurze.

Bezpłatne szkolenia w ramach programu Mazowiecki Program Transferu Wiedzy

SYSCO Polska wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Rawo Consulting i Sysco Business Skills Academy Ltd rozpoczęły realizację projektu MPTW – Mazowiecki Program Transferu Wiedzy. Celem projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest przygotowanie studentów oraz pracowników środowiska akademickiego i naukowego do zakładania działalności gospodarczej oraz aktywnego wykorzystania dotychczasowej wiedzy i dorobku naukowego w przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.mptw.pl

Nabór do Studenckiego Koła Naukowego Reumatologii

Dyrekcja Instytutu Reumatologii w Warszawie zaprasza studentów IV, V i VI roku do koła naukowego, którego działalność obejmować będzie zagadnienia reumatologii klinicznej oraz immunologii klinicznej układowych chorób tkanki łącznej. Zajęcia będą się odbywały w Klinice Reumatologii kierowanej przez doc. Piotra Głuszko. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z dr. Robertem Rupińskim tel.: 604 610 977, e-mail:rupinski@mp.pl 

Nowa witryna Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z nowej strony dostępnej pod adresem www.biblioteka.wum.edu.pl. Na utworzonej witrynie zamieszczono wyszukiwarkęumożliwiającą szybkie dotarcie do informacji, stworzono również blok Bezpośredni dostęp ułatwiający łączenie się z wybranymi bazami. Uaktualniono i rozbudowano znaną Państwu ze starej strony – zakładkę Punktacja Publikacji Naukowych. Prace nad ulepszaniem nowej witryny trwają nadal, ale już teraz zapraszamy do jej odwiedzania. 

Medyczne bazy danych Wirtualnej Biblioteki Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rok bieżącym sfinansowało licencje umożliwiające uczelniom i jednostkom badawczych korzystanie z następujących baz:

  • Web of Science, Science Direct, Czasopisma Springer
  • EBSCO Publishing – pakiet podstawowy
  • JCR (JOURNAL CITATION REPORTS)
  • CPCI (CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX)

Pracownicy, doktoranci i studenci WUM mają dostęp do ww. baz jak do pozostałych medycznych baz danych – przez Portal SSL-VPN, dostępny pod adresemhttp://ssl.wum.edu.pl. Komputer dzięki podłączeniu do Portalu SSL–VPN zostanie rozpoznany jako należący do sieci WUM i otrzyma automatyczny dostęp do baz.

Więcej:
Opis dostępu do medycznych baz danych przez Portal SSL-VPN:
http://it.wum.edu.pl/instrukcje/dostep-do-medycznych-baz-danych-przez-ssl-vpn
Wirtualna Biblioteka Nauki: www.wbn.edu.pl

Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich WUM

Dział Informatyki oraz Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich naszej Uczelni. Informator sposobem wydania i szatą graficzną nawiązuje do Informatora IT dla studentów, który w bieżącym roku akademickim doczekał się drugiej edycji. Publikacja w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne Uczelni i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka jest dystrybuowana przez Kancelarię w jednostkach kampusów i bazy pozostałej, a dla pracowników administracji centralnej zostanie wystawiona do pobrania w standach na III i IV piętrze Rektoratu. Dostępna jest również do pobrania w formacie PDF na stronie Działu Informatyki.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter