Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla pracowników

Prace konserwacyjne w głównej rozdzielni komputerowej - prośba o wyłączenie komputerów o godz. 16.00

W dniu dzisiejszym. tj. 11 września, od godziny 16.30 – w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w głównej rozdzielni komputerowej nastąpi wyłączeniem prądu w budynku Rektoratu.

Prosimy wszystkich pracowników i użytkowników pomieszczeń w budynku Rektoratu o wyłączenie komputerów o godz. 16.00.

Po wyłączeniu proszę wyciągnąć także wtyczki z gniazd zasilających. Nieodłączenie komputerów  z gniazd może spowodować trwałe ich uszkodzenie.

Wykład „Health professionals transforming care and new roles for nurses”

4 września 2017 r.,w Wydziale Nauki o Zdrowiu będzie gościć​ dr Karen Bjøro, Member of the Board of Directors of the International Council of Nurses.

W ramach wizyty​, w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (przy ul. Żwirki i Wigury 61) wygłoszony zostanie​ wykład: Dr Karen Bjøro –  pt. „Health professionals transforming care and new roles for nurses”. Spotkanie rozpocznie wykład wprowadzający ​Prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego – Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, pt. „Nursing education in Poland, standards, challenges and practice”.

Pełny program wydarzenia

Dr Karen Bjøro - Prezentacja

 

Konkurs na grant na prowadzenie prac przedwdrożeniowych - wydłużony termin naboru projektów

W związku ze zmianą siedziby CTT WUM nabór projektów został wydłużony do 11 września 2017 do godz. 15.00.

Zgodnie z Regulaminem:

- pracownicy/doktoranci Uniwersytetu – w kopercie z dopiskiem CTT WUM do kancelarii WUM, pok.009 w Rektoracie, ul. Żwirki i Wigury 61,  02- 109 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00.

adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl

- pracownicy/doktoranci Instytutu – do siedziby IBAkteria Sp. z o.o., pok. 5, 308 ul. Starościńska 5/5, 02-516 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00. adres mailowy: info@ibakteria.com

Nabór Wniosków prowadzony będzie od dnia 17 lipca 2017 do dnia 11 września 2017 roku.  

Szczegóły konkursu dostępne na stronie: https://ctt.wum.edu.pl/node/62

Rekrutacja na studia doktoranckie w zakresie medycyny molekularnej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Studium Medycyny Molekularnej ogłasza nabór 2017/2018  na Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie medycyny molekularnej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.smm.wum.edu.pl w zakładce Aktualności.

Rekrutacja na Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie medycyny molekularnej

Studium Medycyny Molekularnej ogłasza II nabór w roku akademickim 2017/2018 na Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie medycyny molekularnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.smm.wum.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu pilotażowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości udziału w bezpłatnym badaniu pilotażowym stanowiącym część badania epidemiologicznego dotyczącego sposobu żywienia i stanu odżywienia osób w wieku powyżej 18 lat, prowadzonego w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Badanie będzie prowadzone w dniach 18 sierpnia - 1 września 2017 r.

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu

Zaproszenie na wykład "Taking New Investigational Drugs into First-in-Man: Science, Regulations and the Money" - wstęp wolny.

OncoArendi Therapeutics SA i Centrum Badań Biologicznych i Chemicznych UW serdecznie zapraszają na wykład

Taking New Investigational Drugs into First-in Man: Science, Regulations, and the Money
,

który odbędzie się 27 lipca o godz.12:00 w Auli A CNBCh przy ul.Żwirki i Wigury 101.

Wykład wygłosi prof.Harri Jarvelainen z BiotechGoConsulting.

Wstęp wolny.

Zaproszenie na wykład 

Profil WUM na Facebook'u ma już 5000 lajków!

Miło nam poinformować, że profil Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Facebook'u lubi już ponad 5000 osób!

Cieszymy się i zachęcamy do dalszych polubień! Twórzmy razem Społeczność WUM na Facebook'u!

https://www.facebook.com/warszawski.uniwersytet.medyczny/?fref=ts

 

Miejski program akceleracyjnym Startup Hub Warsaw’17

Program dedykowany jest przedsiębiorcom z branż IT i ICT oraz nowoczesna moda i projektowanie (wykonującym przynajmniej w części działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego). Uczestnicy otrzymają najwyższej jakości wsparcie merytoryczne czołowych mentorów sceny startupowej, nawiążą nowe kontakty biznesowe, będą mieć szansę na pozyskanie inwestora, a finałowa trójka otrzyma nagrody pieniężne o łącznej wartości 100 000 zł.

Rekrutacja do programu trwa do 28 lipca br.   

Więcej informacji na stronie  http://startuphub.pl/warszawa/

Konkurs na grant na prowadzenie prac przedwdrożeniowych

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII WUM oraz SYNERGIA WUM Sp. z o. o. realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłaszają KONKURS NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna wartość grantów: do 100 tysięcy złotych netto. Maksymalna kwota dofinansowania: do 80 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie - do pobrania poniżej)

Termin naboru wniosków: od 17 lipca do 4 września do godziny 15.00 (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl)

Uczestnikami Konkursu mogą być:
- pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania)
oraz - zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania),
- uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

LIKI DO POBRANIA:
1. Regulamin konkursu

2. Wniosek konkursowy

3. Wzór raportu z badań

4. Wzór prezentacji

5. Regulamin Komitetu Inwestycyjnego

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Zespół Projektu Inkubator Innowacyjności + (inkubator@wum.edu.pl)

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback