2020 - Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

SKN Etyki skupia się na zagadnieniach związanych z etyką zawodów medycznych, prowadząc w tym zakresie badania naukowe, promowaniu zawodów medycznych, w szczególności położnej/położnego wśród różnych grupach społecznych, prowadzeniu szeroko pojętej edukacji oraz kultywowaniu tradycji zawodowych.
Mgr Zuzanna Strząska-Kliś – przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w latach 2018-2020, członkini najważniejszych instytucji uczelnianych: Senatu WUM, Uczelnianego Parlamentu Studentów WUM oraz wydziałowych: Rady Wydziału i Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, wieloletnia członkini Studenckiego Koła Naukowego TIVA i Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Klinicznego, finalistka konkursu Queen Silvia Nursing Award Poland 2018, pożegnała się z Alma Mater i rozpoczęła nowy rozdział życia!
Studenckie Koło Naukowe TIVA zajmuje się głównie tematyką pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Ważnym elementem funkcjonowania Koła Naukowego jest jego interdyscyplinarność, połączenie medycyny, psychologii i etyki w pracy z pacjentem i jego rodziną.
Mgr Magdalena Suchta - absolwentka kierunku położnictwo oraz lic. Karolina Czechowska i mgr Gilbert Kolbe - absolwenci pielęgniarstwa, obronili swoje prace dyplomowe i z sukcesem zakończyli naukę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Podstawy pielęgniarstwa to zagadnienie, wkoło którego skupia się działalność Koła. Jego członkowie poszerzają wiedzę teoretyczną z zakresu pielęgniarstwa ogólnego, ale także kardiologicznego, ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, ponadto prowadzą akcje profilaktyczne i edukacyjne. Przede wszystkim jednak Koło stara się budować tożsamość zawodową od podstaw, aby przyszłe pokolenia pielęgniarek i pielęgniarzy szanowały nie tylko swój zawód, ale także drugiego człowieka.

Wydarzenia