Przedstawiciele WUM powołani na wojewódzkich konsultantów medycznych

22.07.2019
Pięcioro specjalistów z naszej Uczelni otrzymało od Wojewody Mazowieckiego akty powołania na 5 letnią kadencję do pełnienia funkcji wojewódzkich konsultantów medycznych.

Nominacje przyznano:

prof. dr hab. Bożenie Werner - kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM, która od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej; 

dr hab. Lidii Zawadzkiej-Głos - kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej UCK WUM, która od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej;

dr. hab. Przemysławowi Kunertowi - adiunktowi w Klinice Neurochirurgii UCK WUM, który od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii;

dr. hab. Witoldowi Rongiesowi - kierownikowi Zakładu Rehabilitacji UCK WUM, który od 15 lipca 2019 r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii;

dr. hab. Januszowi Trzebickiemu – kierownikowi Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM, który od 16 czerwca br. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Biuro Informacji i Promocji