Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

23.05.2019
„Opieka koordynowana w pielęgniarstwie” – to tytuł konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się 22 maja br. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Z ramienia gospodarzy, konferencję poprowadzili dr hab. Tomasz Kryczka kierownik Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych oraz dr Zofia Sienkiewicz pracownik tegoż Zakładu, a jednocześnie Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitała przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji prof. Bożena Czarkowska–Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ. Zaproszenie organizatorów przyjęli m.in. prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM, Dorota Zinkowska - Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy w Departamencie Pielęgniarek i Położnych MZ, Małgorzata Romańska z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ, Zofia Małas - Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Anna Dudzińska - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Jacek Wojciechowski - Sekretarz Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Helena Falkowska – Skarbnik Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Iwanicka - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Beata Szlendak - Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Dudek - Kierownik Biura Analiz i Kształcenia Podyplomowego CKPPiP,  Halina Zmuda-Trzebiatowska - Kierownika Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego CKPPiP, Grażyna Wójcik - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, adiunkt w Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM, prof. Bolesław Samoliński – członek Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu i członek Rady Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Łukasz Czyżewski konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Prof. B. Czarkowska-Pączek dziękując wszystkim inicjatorom wydarzenia, skierowała słowa szczególnej wdzięczności za wkład naukowy i organizacyjny w przygotowanie sympozjum do pracowników Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych.

Do wszystkich świętujących Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki zwróciła się prof. Barbara Górnicka. Dziękując za zaproszenie do udziału w konferencji, życzyła wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom satysfakcji z wykonywania zawodu. Podkreśliła także szczególną wartość tej profesji a zarazem wymagania, którym muszą sprostać osoby wykonujące zawód pielęgniarki - czyli posiadanie solidnej wiedzy merytorycznej, umiejętności komunikacyjnych i zdolności empatii.

Ciepłe słowa do wszystkich pielęgniarek skierowały także Zofia Małas - Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Anna Dudzińska - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Szczególny prezent przygotowały dzieci z warszawskiego przedszkola „Misio”. Najmłodsi wystąpili z przedstawieniem, na które złożyły się piosenki oraz wiersze dotyczące zdrowia i opieki pielęgniarskiej.

Wykład inauguracyjny dotyczący planowanych zmian w kształceniu przedyplomowym i podyplomowym pielęgniarek i położnych wygłosiła Dorota Zinkowska – Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w MZ.

Kolejnym punktem sympozjum była debata z udziałem ekspertów dotycząca opieki koordynowanej w pielęgniarstwie. W trakcie dyskusji omówiono m.in. przykłady dobrych praktyk na tym polu.

W trakcie Sesji Wykładowej prelegenci poruszyli kwestie dotyczące implikacji moralnych w terapii osób w podeszłym wieku, opowiedzieli jak wygląda model pielęgniarki prowadzącej oraz podzielili się wiedzą o projekcie „Listy do przyjaciela”, który otrzymał Międzynarodową Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. Omówiono także działalność Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Społecznego – obecnie Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych w latach 2014-2019.

W ramach Sesji Posterowej swoje prace przedstawiło 31 zespołów reprezentujących różne ośrodki akademickie i placówki medyczne.

W konkursie na najlepszy poster I miejsce przyznano autorom z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie: Małgorzatcie Marcysiak, Joannie Wierzbickiej, Bożenie Ostrowskie oraz Marioli Pietrzak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt. „Pacjent otyły w POZ a opieka koordynowana”.
Miejsce II przypadło pracy wykonanej pt. ”Ocena postaw oraz wiedzy pielęgniarek/arzy na temat porady pielęgniarskiej” autorstwa: Karoliny Grabek, Joanny Stempniak, Roksany Sawczuk, Grażyny Wójcik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kajetana Gawareckiego z Air Med Escort.
Miejsce III zajęła praca Adrianny Frydrysiak, Eweliny Blonkowskiej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku pt. ”Analiza porównawcza wartości BMI studentów pielęgniarstwa w Polsce i na świecie”oraz ex aequo praca studentów Studenckiego Koła Naukowego Podstawowej Opieki Zdrowotnej Marty Woźniak, Franciszki Woś, Mai Wójtowicz oraz opiekuna Koła - mgr Barbary Knoff pt." Zastosowanie terapii podciśnieniowej po amputacji palców u pacjenta ze stopą cukrzycową."

Uczestnicy Sympozjum mogli także obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci ukazujących pracę pielęgniarki ich oczami.

W trakcie konferencji studentki pielęgniarstwa zorganizowały warsztat w trakcie, którego szkolono z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Na zakończenie wydarzenia dr Zofia Sienkiewicz opowiedziała o kampanii zaplanowanej na 2020r. zatytułowanej „Teraz Pielęgniarstwo – status, profil, kierunki rozwoju i wsparcie systemowe w wykorzystaniu potencjału pielęgniarskiego w opiece zdrowotnej.”

Sympozjum zostało zorganizowane przez: Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych; Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego; Zakład Podstaw Pielęgniarstwa; Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego; Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego; SKN Podstawowej Opieki Zdrowotnej; SKN Rozwoju Pielęgniarstwa oraz Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM