Spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL)

16.05.2019
16 maja br. Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz czwarty był gospodarzem spotkania członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naszą Uczelnię w pracach tego gremium reprezentuje prof. Marek Kulus, pełniący w kadencji 2017-2020 funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Głównym tematem obrad były propozycje zmian do „Kwestionariusza samooceny przeprowadzanej na kierunku lekarskim” zgodnie z zaleceniami US. Department of Education. Dyskutowano również na temat konieczności ubiegania o akredytację World Federation for Medical Education (WFME).

Następnie ustalono składy komisji oraz opracowano przyszły harmonogram wizytacji Wydziałów Lekarskich w poszczególnych uczelniach.

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM