Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Doktoranci WUM wśród beneficjentów programu NAWA

Łukasz Milanowski oraz Mateusz Zawadka zostali laureatami programu wyjazdowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) im. Wilhelminy Iwanowskiej. Nasi doktoranci otrzymają środki na pobyt w wybranym przez siebie ośrodku zagranicznym, gdzie będą prowadzić prace badawcze będące realizacją części studiów doktoranckich.

Łukasz Milanowski to doktorant Wydziału Nauki o Zdrowiu przygotowujący rozprawę doktorską w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, promotorem jego pracy jest dr hab. Dariusz Koziorowski. Uzyskane stypendium sfinansuje pobyt młodego badacza w Mayo Clinic (USA).

Matusz Zawadka jest naukowcem związanym z I Wydziałem Lekarskim z II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowaną w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Tam powstaje jego rozprawa doktorska, której promotorem jest dr hab. Paweł Andruszkiewicz. Uzyskane stypendium pokryje koszty pobytu w St Bartholomew's Hospital (Anglia).

Program NAWA im. W. Iwanowskiej zakłada zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. W trakcie wyjazdów obejmujących pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, beneficjenci programu mogą realizować swoje projekty badawcze wspólnie z wybitnymi światowymi naukowcami.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter