I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia | Polish Society of Lifestyle Medicine 1st International Congress

15.04.2019
W dniach 13-14 kwietnia br. oficjalnie zainaugurowało działalność Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.I Międzynarodowy Kongres PTMSŻ został zorganizowany przez III Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM oraz działające przy niej SKN Medycyny Stylu Życia WUM, Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.

W wydarzeniu, które było największą jak dotąd konferencją medycyny stylu życia w Europie, wzięło udział ponad 650 osób.

Wśród gości i prelegentów nie zabrakło przedstawicieli wiodących towarzystw medycyny stylu życia na świecie, m.in.: Susan Benigas (Dyrektor Wykonawczej American College of Lifestyle Medicine), Roba Lawsona (współzałożyciela British Society of Lifestyle Medicine), Luigiego Maselli (Prezesa Mediterranean Society of Lifestyle Medicine) oraz Stephena Penmana (Dyrektora Wykonawczego Australasian Society of Lifestyle Medicine).

W ciągu dwóch dni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się ponad 25 wykładów, 10 warsztatów oraz dyskusja panelowa – wszystkie zaproponowane formy uczestnictwa związane były z filarami medycyny stylu życia, wśród których wymienia się odżywianie, aktywność fizyczną, higienę snu, zarządzanie stresem, unikanie używek czy relacje międzyludzkie.
Prelegenci oraz zaproszeni goście mieli także okazję spotkać się na uroczystej kolacji otwierającej działalność Towarzystwa, która stworzyła możliwości międzynarodowej integracji środowiska przedstawicieli medycyny stylu życia.

Jak podkreślają organizatorzy: „Medycyna stylu życia to najlepsza, najprostsza i najlogiczniejsza odpowiedź na epidemię chorób cywilizacyjnych, stawiająca w centrum pacjenta i jego sprawczość w zakresie dbania o własne zdrowie. Całym wydarzeniem, jak i powołaniem do życia Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, chcemy rozpocząć nowy rozdział w dyskusji o zdrowiu człowieka – adekwatnie odpowiadający na wyzwania stojące przed współczesnym systemem ochrony zdrowia.”

Działalność Towarzystwa śledzić można na Facebooku oraz Instagramie

Istnieje możliwość zostania członkiem Towarzystwa. Szczegółowe informacje na FB organizacji

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM