Obchody 40-lecia polskiej hipertensjologii

04.12.2018
W sobotę, 1.12.2018, odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 40-lecia hipertensjologii w Polsce. Powstanie hipertensjologii związane jest nieodłącznie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), bowiem to pracownik naszej Uczelni, ówczesny Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego – prof. Włodzimierz Januszewicz w 1978 roku doprowadził do wyodrębnienia w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym (PTK) Sekcji Nadciśnienia Tętniczego. To właśnie ta sekcja PTK, dekadę później, w 1987 roku przekształciła się w Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT).

Pierwszy Zarząd Główny PTNT składał się przede wszystkim z pracowników naszej Uczelni (prof. Włodzimierz Januszewicz, prof. Jolanta Chodakowska, prof. Hanna Ignatowska-Świtalska, prof. Bożenna Wocial, prof. Marek Sznajderman), obecnie PTNT kieruje prof. Krzysztof J. Filipiak, a Sekretarzem Zarządu Głównego PTNT jest dr hab. Filip M. Szymański – obaj z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Na jubileuszowym spotkaniu wygłoszono wykłady przypominające historię powstania i wyodrębnienia się z kardiologii nauki o nadciśnieniu tętniczym (Prezes PTNT – prof. Krzysztof J. Filipiak), historię wyodrębnienia się specjalizacji lekarskiej (konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii – prof. Zbigniew Gaciong), rolę polskiej hipertensjologii na tle hipertensjologii europejskiej (były Prezes PTNT, jak i były Prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – prof. Krzysztof Narkiewicz), przypomniano sylwetkę Ojca-Założyciela polskiej hipertensjologii prof. Włodziemierza Januszewicza (dr hab. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. Instytutu Kardiologii w Warszawie). Na ręce prof. Andrzeja Januszewicza przekazano życzenia urodzinowe dla prof. Włodzimierza Januszewicza, który dzień wcześniej obchodził 91. urodziny.

Spotkanie było również okazją do promocji najnowszej polskiej monografii hipertensjologicznej „Hipertensjoonkologia – nadciśnienie tętnicze w chorobie nowotworowej” (red. Filipiak KJ, Szymański FM, Szmit S), podręcznika współautorstwa kilkudziesięciu pracowników i doktorantów naszej Uczelni, lekarzy naszych szpitali klinicznych (dr hab. Grzegorz Basak, prof. Tomasz Bednarczuk, dr Antoni Bruzgielewicz, prof. Andrzej Deptała, dr Joanna Drozd-Sokołowska, dr hab. Krzysztof Dudek, lek. Wojciech Falęcki, lek. Aleksandra Gąsecka, dr hab. Dominik Golicki, lek. Mateusz Jeżewski, lek. Dorota Kaczmarska-Turek, dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr Piotr Korczyński, lek. Przemysław Krawczyk, lek. Michał Kubisa, dr hab. Przemysław Kunert, lek. Leszek Lombarski, dr Paweł Łęgosz, prof. Kazimierz Niemczyk, dr hab. Maciej Niewada, dr Paweł Nużyński, dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, dr hab. Grzegorz Panek, dr Anna Płatek, dr hab. Marek Postuła, prof. Piotr Radziszewski, lek. Anna Ryś-Czaporowska, lek. Karolina Semczuk-Kaczmarek, prof. Maciej Słodkowski, lek. Aleksandra Soplińska, prof. Krzysztof Zieniewicz).

(inf. własna)

 

Fot.: dr med. Anna E. Płatek, WUM