III Ogólnopolska Konferencja "Komunikacja w medycynie"

03.12.2018
W dniach 30 listopada – 1 grudnia br. po raz trzeci na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Komunikacja w medycynie”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś oraz JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Marcin Pałys.

Spotkanie otworzyła prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM. Następnie, głos zabrali dr Katarzyna Jankowska - prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, prof. Tomasz Pasierski - kierownik Zakładu Etyki Lekarskiej, prof. Marek Kulus - przewodniczący Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz dr Antonina Doroszewska p.o. kierownika Studium Komunikacji Medycznej WUM.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli 13 uniwersytetów z całej Polski, a także praktyków z różnych placówek medycznych oraz z innych instytucji zajmujących się problematyką spotkania. Uczestnicy wydarzenia to osoby, które podejmują tematykę komunikacji z pacjentem w pracach naukowych, a także tworzą i realizują programy kształcenia kompetencji komunikacyjnych na uczelniach medycznych. Szkolą także personel medyczny w ramach kształcenia podyplomowego.

W 9 sesjach tematycznych poruszano zagadnienia związane z praktycznymi aspektami porozumiewania się z pacjentem, badaniami empirycznymi nad komunikacją medyczną i jej nauczaniem oraz interdyscyplinarnością komunikacji medycznej.

Dwa dni obrad zaowocowały licznymi dyskusjami oraz projektami rozwijania badań nad komunikacją medyczną.

Konferencja została zorganizowana przez Studium Komunikacji Medycznej WUM, Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM, Instytut Języka Polskiego UW, Pracownię Komunikacji w Medycynie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM