Konferencja „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. 100 lat interny akademickiej w Warszawie”

30.11.2018
29 listopada br. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odbyła się konferencja zorganizowana w 100-lecie powołania na Uniwersytecie Warszawskim II Kliniki Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego, której spadkobiercą jest Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.

Spotkanie, stanowiące formę uznania dla dokonań osób, które pracowały w Klinice w ciągu minionego stulecia, stanowiące jedocześnie przyczynek do rozważań na temat stanu i miejsca interny, otworzył prof. Zbigniew Gaciong - obecny kierownik jednostki. Sympozjum zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Władz Uczelni - prof. Krzysztof. J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który reprezentował JM Rektora oraz prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego. Zaproszenie organizatorów przyjęły także osoby związane niegdyś i obecnie z Kliniką oraz wykładowcy, którzy przybliżyli przeszłość i teraźniejszość polskiej interny akademickiej oraz postawili pytania dotyczę jej dalszych losów.

Do uczestników sympozjum zwrócił się Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski. Dziękują za zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu, podkreślił szczególne miejsce wydziałowych klinik internistycznych w naszej Uczelni i zaznaczył, że są to wiodące ośrodki w Polsce.

Prof. Krzysztof J. Filipiak odczytał list JM  Rektora – prof. Mirosława Wielgosia skierowany na ręce prof. Z. Gacionga. W ciepłych słowach skierowanych do kierownika Kliniki, Jego Magnificencja stwierdził, że Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, której początki sięgają 1918, kiedy to w ramach I Wydziału Lekarskiego UW powołano II Klinikę Chorób Wewnętrznych, od początku istnienia była symbolem kompetencji w leczeniu, rozwoju medycyny, ale także  szczególnej atmosfery panującej między członkami zespołu i życzliwości wobec pacjentów. WUM jest dumny mogąc się poszczyć Katedrą i Kliniką, które tak wiele dały polskiej, europejskiej i światowej medycynie. Prof. Mirosław Wielgoś wspomniał także o wybitnych postaciach tworzących internę akademicką m.in. o – prof. Antonim Gluzińskim, prof. Witoldzie Orłowskim, prof. Mściwoju Samerau Siemianowskim, prof. Dymitrze Aleksandrowie i  prof. Włodzimierzu Januszewiczu. Zauważył, że dzieło wspaniałych poprzedników kontynuuje obecny kierownik Kliniki – prof. Zbigniew Gaciong. Z okazji jubileuszu życzył kolejnych stuleci wypełnionych sukcesami, dalszych osiągnięć służących rozwojowi medycyny i naszego Uniwersytetu oraz realizacji wszystkich ambitnych planów i przedsięwzięć.

Do uczestników konferencji zwrócił się także prof. Mirosław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, który zaapelował o pielęgnowanie pamięci o przeszłości oraz o integrację środowiska medycznego.

W trakcie prezentacji przedstawionych podczas konferencji przypomniano wielkie postaci polskiej interny, przybliżono fakty dotyczące jej obecnego stanu oraz starano się dać odpowiedź na pytanie, czy ta dziedzina medycyny ma przyszłość. W programie wydarzenia znalazł się także panel dyskusyjny dotyczący miejsca interny w nauczaniu medycyny i polskiej służbie zdrowia. Dyskusję poprowadził prof. Tomasz Grodzicki, a uczestnikami byli dr hab. Jacek Imiela (konsultant krajowy), prof. Eugeniusz Kucharz, prof. Jan Duława, prof. Paweł Włodarski, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska i prof. Tomasz Guzik.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM