Wykład prof. Krzysztofa Zieniewicza

20.11.2018
20 listopada br. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się wykład prof. Krzysztofa Zieniewicza zatytułowany „Transplantacja narządów – wybrane problemy”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół objętych programem patronackim naszej Uczelni.

Prof. Krzysztof Zieniewicz – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, dołączył do grona znakomitych prelegentów, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą kształcącą się w trzech stołecznych liceach.

Podczas wykładu, nasz wybitny naukowiec i klinicysta wprowadził uczniów w problematykę transplantologii, która choć jest stosunkową młodą dziedziną medycyny, od wieków była obecna w ikonografii, bowiem motyw zamieniania lub też wzbogacenia ludzkiego ciała towarzyszy nam od zarania dziejów.

Licealiści dowiedzieli się między innymi, że na świecie żyje obecnie ponad milion osób z przeszczepionymi narządami, zaś samo przeszczepianie obejmuje komórki, tkanki i narządy unaczynione. Wykonywane są także złożone przeszczepy wielotkankowe.

Jak zauważył wykładowca pomimo rozwoju transplantologii i dobrych krajowych regulacji prawnych, wciąż brakuje narządów do przeszczepienia. Dlaczego tak się dzieje, czy są sposoby, aby zaradzić tej  sytuacji oraz jakie pozytywne skutki niesie ze sobą transplantacja – to tylko niektóre pytania, na które odpowiedział prelegent.

Prof. Zieniewicz ukazując transplantację jako problem zarówno medyczny, jak i etyczny, dotknął tak ważnych kwestii jak definicja śmierci, zasada zgody domniemanej na pobranie narządów czy też postawy społecznej wobec transplantacji.

Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy  po zakończonej prezentacji zadawali prelegentowi wiele pytań, wykazując się wiedzą, logicznym myśleniem i ciekawością w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie wykładowcy podziękowań od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka - inicjatora programu patronackiego.
Organizatorzy zaprosili także na następny wykład, który odbędzie się 18 grudnia w Liceum im. M. Kopernika.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM