Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

WUM na podium w konkursie PRODOK 2018

18 listopada, podczas Gali XI edycji konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię – PRODOK 2018, która odbyła się w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nasza Uczelnia otrzymała III nagrodę (ex aequo z Politechniką Gdańską).

Na uroczystości wręczenia statuetek, WUM reprezentowali: prof. Katarzyna Życińska - Przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Studiów Doktoranckich, Joanna Stróżek - Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów WUM oraz Sandra Górska i Łukasz Samoliński – członkowie Zarządu SD WUM.

Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Oceniając uczelnie, Kapituła konkursu PRODOK brała pod uwagę takie kryteria jak: zasady rekrutacji, organizacja studiów doktoranckich, obciążenia dydaktyczne, stypendia doktoranckie, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach oraz warunki funkcjonowania samorządu doktorantów.

I miejsce w konkursie przypadło ex aequo Politechnice Warszawskiej i Uniwersytetowi Warszawskiemu, II zaś Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

fot. Tomasz Kielczewski dla Krajowa Reprezentacja Doktorantow // Warszawa 2018

46485817_2321530757919748_1988826160221388800_o.jpg
46486118_2321528087920015_8300978495224283136_o.jpg
46510549_745130052503026_2425118279702937600_n.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter