Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Warszawski Uniwersytet Medyczny świętuje 209. urodziny

15 listopada 2018 r. mija 209 lat odkąd rozpoczęto akademickie nauczanie medycyny w Warszawie. Z tej okazji władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne złożyły kwiaty pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym Jubileusz 200-lecia naszej Uczelni.

A wszystko zaczęło się w 1809 roku, kiedy to lekarze: August Wolff, Jacek Dziarkowski, Józef Czekierski, Franciszek Brandt oraz asesor farmacji Józef Celiński utworzyli Wydział Akademicko-Lekarski (Akademia Lekarska). Prezesem wydziału mianowano Stanisława Staszica, a dziekanem Jacka Dziarkowskiego. Już w pierwszym roku istnienia Akademia Lekarska miała 44 studentów medycyny oraz 14 farmacji, a pierwsze dyplomy zostały wydane 18 absolwentom w 1813 roku. Co więcej, pierwsze kliniki dla studentów Wydziału Akademicko-Lekarskiego: wewnętrzna i chirurgiczna powstały w 1811 roku w Szpitalu św. Rocha.

Podczas dzisiejszej uroczystości obecni byli: JMR prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy: prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator; Dziekani: prof. Paweł Włodarski – I WL, prof. Piotr Wroczyński – WF; Prodziekani:  prof. Bożena Werner – II WL, dr hab. Robert Gałązkowski – WNOZ, WLD reprezentowała dr hab. Izabela Strużycka. Przybyli również: Zastępca Kanclerza mgr Jan Matłachowski, Kwestor mgr Jolanta Ilków, Dyrektorzy Pionów: mgr Jacek Sobczak, mgr Marta Wojtach, mgr Dorota Szubstarska, mgr inż. Radosław Plewiński, mgr Ewa Kaczmarek, Michał Cegiełkowski; dr Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny, Asystent Rektora mgr Joanna Kwiatkowska, Kierownik Biura Rektora mgr Ewa Kępska, Zastępca Kierownika Biura Rektora mgr Justyna Sidor.

Kamienny Obelisk został odsłonięty w 2009 roku w rocznicę 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie. Pod Obeliskiem wmurowano przesłanie z uroczystą deklaracją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wychowywaniu i nauczaniu młodzieży akademickiej oraz niesieniu pomocy wszystkim chorym i potrzebującym, a także jubileuszową dewizę społeczności Uczelni o służbie „Ludziom i Ojczyźnie”.

 

Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

Złożenie kwiatów pod obeliskiem.2018 01.jpg
Złożenie kwiatów pod obeliskiem.2018 02.jpg
Złożenie kwiatów pod obeliskiem.2018 03.jpg
Złożenie kwiatów pod obeliskiem.2018 04.jpg
Złożenie kwiatów pod obeliskiem.2018 05.jpg
Złożenie kwiatów pod obeliskiem.2018 06.jpg
Złożenie kwiatów pod obeliskiem.2018 07.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter