Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym”

9 listopada br. pod honorowym patronatem JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia  oraz Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotra Małkowskiego odbyła się konferencja poświęcona czynnikom wpływającym na życie społeczno-zawodowe osób po transplantacji nerki lub wątroby.

W imieniu organizatorów konferencję otworzyła dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM. Pani docent przywitała wszystkich przybyłych, w tym wykładowców konferencji – wybitnych specjalistów w zakresie transplantacji i rehabilitacji, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wprowadzając uczestników wydarzenia w jego problematykę, stwierdziła, że przeszczepianie narządów to obecnie metoda z wyboru leczenia krańcowej niewydolności narządów w tym nerek i wątroby. Zaznaczyła, że  zwiększająca się liczba pacjentów po przeszczepieniu,  jest wynikiem rozwoju medycyny, wzrostu liczby przeprowadzanych transplantacji oraz  bardzo dobrej opieki pooperacyjnej. W związku z tym, że czas przeżycia po transplantacji jest obecnie bardzo długi, celem kompleksowego leczenia za pomocą przeszczepienia jest nie tylko wydłużenie życia, ale też bardzo skuteczna rehabilitacja rozumiana szeroko, jako proces, który ma na celu maksymalną psychospołeczną reintegrację i powrót do aktywnego, w tym także zawodowego życia. Nawiązując do tych faktów, doc. Bożena Czarkowska-Pączek  wyjaśniła, że celem konferencji jest przedstawienie aktualnych danych dotyczących przeszczepienia wątroby i nerki w kontekście rehabilitacji i korzyści, które niej wynikają. Podziękowała także za tak liczny udział w konferencji i życzyła owocnych obrad.

Podczas pierwszej części spotkania poruszono  tematy dotyczące aktywności zawodowej osób po przeszczepieniu. Omówiono m.in. ograniczenia tejże aktywności z punktu widzenia chirurga,  ekonomiczne aspektów powrotu do pracy i  ograniczenia, jakie niesie ze sobą leczenie immunosupresyjne. Zreferowano także odległe wyniki leczenia po przeszczepieniu nerki i wątroby oraz rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem po transplantacji.

W drugiej części spotkania skupiono się na zagadnieniach dotyczących roli fizjoterapeuty w leczeniu po transplantacji i psychologicznych aspektach powrotu do aktywności zawodowej. Zaprezentowano także wyniki ankiety dotyczącej czynników sprzyjających podjęciu pracy zawodowej po transplantacji, realizowanej w ramach projektu badawczego „Aktywność po transplantacji nerki lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie poprowadziła dr Katarzyna Wesołowska-Górniak.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...01.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...02.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...03.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...04.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...05.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...06.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...07.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...08.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...09.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...10.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...11.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...12.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...13.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...14.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...15.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...16.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...17.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...18.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...19.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...20.jpg
Konferencjia -Aktywność po transplantacji ...21.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter