Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Specjalista Roku 2017– wśród laureatów pracownicy WUM

13 października br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość, w czasie której  wyróżniono lekarzy i osoby wykonujące zawody medyczne, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie egzaminów  specjalizacyjnych w 2017 roku. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszej Uczelni. Listy gratulacyjne uzyskali także kierownicy specjalizacji.

Wyróżnienia otrzymali dr Tomasz Dzierżanowski z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (kierownik specjalizacji dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz), dr hab. Aneta Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (kierownik specjalizacji: dr hab. n. med. Piotr Tyszko), lek. Monika Łukiewicz (kierownik specjalizacji - dr Marta Sar-Pomian), dr Piotr Skrzypczyk z Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii (kierownik specjalizacji – dr hab. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska), lek. Jan Pluta z I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (kierownik specjalizacji – dr Rafał Kowalczyk), dr Mira Lisiecka-Biełanowicz z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii (kierownik specjalizacji – dr Jacek Putz (CMKP), dr Karolina Zakrzewska z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki (kierownik specjalizacji – dr hab. Tomasz Chmielewski (NIZP-PZH).

Wręczając listy gratulacyjne, wiceminister zdrowia, Marcin Czech, pogratulował wyróżnionym specjalistom. Życzył im, aby wiedza, którą zdobyli w trakcie kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu. Podziękował również kierownikom specjalizacji, podkreślając rolę mistrza-mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter