Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Delegacji Pierwszego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Pawłowa w Sankt Petersburgu

15 października 2018 nasza Uczelnia gościła przedstawicieli Pierwszego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Pawłowa w Sankt Petersburgu.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie, uczestniczyli reprezentanci Uczelni z Sankt Petersburga: prof. Andrey Iaremenko - Prorektor ds. Naukowych, Kierownik Katedry Stomatologii Chirurgicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej; dr Anna Lysenko – Asystent profesora Iaremenko oraz dr Ewelina Krasicka - przedstawiciel UM w Sankt Petersburgu.

Gości powitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak. Przedstawienia naszego Uniwersytetu i Wydziału Lekarsko-Dentystycznego dokonał  Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą WLD - prof. Kazimierz Szopiński. Ze strony naszej Uczelni w spotkaniu uczestniczyli również prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WLD, prof. Michał Ciurzyński – Prodziekan ds. Nauki WLD oraz zastępcy Ordynatora Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii: dr Konrad Walerzak i dr Zygmunt Stopa. Obecni byli także Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski i Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Podczas dyskusji prof. Andrey Iaremenko przedstawił główny zarys edukacji i badań naukowych swojej macierzystej Uczelni, będącej jednym z najstarszych i największych uniwersytetów w Rosji. Podkreślił, że strona rosyjska jest bardzo zainteresowana nawiązaniem współpracy bilateralnej.

Prof. Krzysztof J. Filipiak przedstawił główne założenia planowanej współpracy obu Uczelni, na którą złoży się m.in. wymiana studentów i nauczycieli akademickich, współdziałanie na polu naukowym, organizacja sympozjów, seminariów, wymiana myśli badawczej i materiałów naukowych, przepływ publikacji i informacji oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej.

W ramach pobytu na naszej Uczelni, delegacja z Sankt Petersburga odwiedziła również Klinikę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Transplantologii WUM, kierowaną przez dr hab. Pawła Zawadzkiego.

Wizyta otwiera nowe perspektywy współpracy i wspólnych badań naukowych obu Uniwersytetów.

Fot.: Michał Teperek
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Petersburg_01.jpg
Petersburg_02.jpg
Petersburg_03.jpg
Petersburg_04.jpg
Petersburg_05.jpg
Petersburg_06.jpg
Petersburg_07.jpg
Petersburg_08.jpg
Petersburg_09.jpg
Petersburg_10.jpg
Petersburg_11.jpg
Petersburg_12.jpg
Petersburg_13.jpg
Petersburg_14.jpg
Petersburg_15.jpg
Petersburg_16.jpg
Petersburg_17.jpg
Petersburg_18.jpg
Petersburg_19.jpg
Petersburg_20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter