Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Doktorantka WUM członkiem prestiżowej grupy doradczej

10 października 2018 r. doktorantka I Wydziału Lekarskiego lek. Aleksandra Gąsecka (I Katedra i Klinika Kardiologii WUM; opiekun - prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak) została wybrana na członka zarządu (nucleolus) Young Thrombosis Researchers Group, działającej przy grupie roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Working Group on Thrombosis.

Celem grupy jest nawiązanie współpracy pomiędzy młodymi naukowcami pracującymi w europejskich ośrodkach zajmujących się problematyką układu krzepnięcia w kardiologii, w tym implementacją wyników badań przedklinicznych do praktyki klinicznej i organizacją wieloośrodkowych badań klinicznych.

Członkostwo w grupie umożliwia udział w spotkaniach i szkoleniach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, zdobycie grantów badawczych i odbycie stażu w renomowanych ośrodkach zagranicznych. 

Więcej informacji na stronie:

http://www.escardio.org/The-ESC/Communities/ESC-Young-Community/Young-Thrombosis-Researchers-Group

https://www.aleksandragasecka.com/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter