Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sukces doktoranta WUM

Paweł Koczkodaj, absolwent kierunku zdrowie publiczne, a obecnie doktorant Wydziału Nauki o Zdrowiu, został wybrany na członka European Health Parliament (EHP) w Brukseli.

W ramach swoich obowiązków w grupie 55 specjalistów będzie pracować nad rozwiązaniami na rzecz poprawy zdrowia w Europie. Nasz naukowiec skupi się w swojej działalności na zagadnieniach  prewencji antynowotworowej.

Celem EHP jest nawiązanie kontaktu z kluczowymi interesariuszami i wymiana pomysłów z urzędnikami UE, członkami Parlamentu Europejskiego, organizacjami pozarządowymi, mediami i zainteresowanymi obywatelami a następnie wypracowanie i przestawienie politycznych zaleceń. Stworzone rozwiązania zostaną zaprezentowane na ostatniej sesji plenarnej EHP i udostępnione decydentom oraz osobom związanym z opieką zdrowotną w całej UE28. Ostatecznym celem działań EHP jest wdrożenie propozycji przez Komisję Europejską i przełożenie zaleceń na inicjatywę ustawodawczą danego kraju.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter