Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine

8 sierpnia br. prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju w imieniu JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz dr Volodymyr Lavrynets w imieniu Polkraine podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy WUM a Polkraine.       

Na spotkaniu obecny był również dr Jan Biławicz - Kierownik Oddziału Anestezjologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, który przed laty nostryfikował w Polsce dyplom lekarza oraz Michał Wasiluk – Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania, koordynujący działania spółki Polkraine.          

Celem porozumienia jest rozwinięcie współpracy opartej na organizacji szkoleń oraz promowanie zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych stosunków w środowiskach medycznych w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zmierzających do lepszej asymilacji obcokrajowców spoza państw Unii Europejskiej na terenie Polski, a w szczególności do ich lepszej adaptacji w miejscach pracy w sektorze medycznym. Dodatkowo, porozumienie zawiera zapis o współpracy w zakresie opracowywania i modyfikowania programów szkoleń, wymiany w zakresie materiałów edukacyjnych, publikacji i informacji akademickich istotnych dla podnoszenia jakości kształcenia w ramach szkoleń.

Wynikiem podpisanego porozumienia będzie uruchomienie w październiku br. pierwszego „Kursu adaptacyjnego WUM – Polkraine” przygotowującego ukraińskich lekarzy do egzaminów nostryfikacyjnych zdawanych na różnych uczelniach medycznych w Polsce. Kursy będą odpłatne, a ich czas trwania to ok. 3 tygodni.        

Tym co będzie wyróżniać projekt to wyjątkowa i najwyższa jakość oraz fachowość przekazywanej słuchaczom wiedzy medycznej. Gwarantem fundamentów nowoczesnego kształcenia medycznego, będzie znakomite zaplecze i unikatowa kadra naukowo-dydaktyczna, jaką od lat dysponuje Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter