Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

3 sierpnia br. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Szpitala Pediatrycznego, 151 studentów oficjalnie zakończyło studia.

Wydarzenie rozpoczęło się wejściem uroczystego orszaku oraz wysłuchaniem pieśni Gaude Mater Polonia i Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch przywitał wszystkich zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Władz Uczelni oraz rodziny i bliscy absolwentów. Zaproszenie gospodarzy przyjęli: Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Andrzej Deptała, który reprezentował JM Rektora; Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski; Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego – prof. Grażyna Nowicka; Prodziekan ds. Studiów  Licencjackich i Magisterskich I Wydziału Lekarskiego – prof. Krzysztof Czajkowski; Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich I Wydziału Lekarskiego – dr hab. Andrzej Kunert; Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. Kazimierz Szopiński, reprezentanci Władz Dziekańskich i członkowie Rady Wydziału  II Wydziału Lekarskiego oraz nauczycie akademiccy.

Prof. Marek Kuch, gratulując byłym studentom uzyskania dyplomów, zachęcał ich do rozwoju i zdobywania wiedzy dzięki czemu będą cennymi osobami na rynku pracy. Wyraził także wiarę,  że prestiż i znaczenie zawodu fizjoterapeuty będzie wzrastał w najbliższej przyszłości.

Prof. Andrzej Deptała zwracając się do absolwentów, podkreślił szczególną rolę fizjoterapeuty w terapii osób chorych onkologicznie. Odczytał także list JM Rektora, który  gratulując głównym bohaterom uroczystości, stwierdził że uzyskanie dyplomów jest wynikiem zdolności, wytrwałości w nauce i ciężkiej pracy. Słowa szczególnego uznania skierował do  laureatki Złotego Lauru Absolwenta - Agaty Szymańskiej, która ukończyła studia z najlepszym wynikiem (średnia 4.75). Zaapelował także o ciągłe podnoszenie kwalifikacji i dołożenie wszelkich starań, aby praca w wyuczonym zawodzie była źródłem satysfakcji -  nie tylko zawodowej ale również osobistej. W imieniu Władz Uczelni podziękował prof. Markowi Kuchowi, dr. hab. Dariuszowi Białoszewskiemu – Prodziekanowi ds. Oddziału Fizjoterapii, całemu Kolegium Dziekańskiemu, Wysokiej Radzie i wszystkim nauczycielom za: zaangażowanie, trud i serce włożone w  proces dydaktyczny.

Następnie głos zabrał Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii – dr hab. Dariusz Białoszewski, który odwołując się do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, zachęcał i przekonywał absolwentów do kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich lub też uzyskania specjalizacji.

Do dyplomowanych zwrócili się także Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – dr hab. Maciej Krawczyk oraz  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii - dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

Po uroczystym ślubowaniu, które odebrał Dziekan, odbyło się wręczenie Złotego Laura Absolwenta i dyplomów, które w pierwszej kolejności odebrały osoby z najwyższą średnią.

Przekazano także nagrody trzem studentkom, które doceniono za działalność w Warszawskim Oddziale Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Medycyny (EMSA Warszawa): Martynie Pawlikowskiej, Rozalii Kitowskiej i Emilii Wachol.

W imieniu absolwentów głos zabrał Adam Niedziela – absolwent studiów II stopnia.

Uroczystość zakończyła pieśń "Gaudeamus Igitur", po której wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie Władz Uczelni i absolwentów.

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter