Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowiec z I Katedry i Kliniki Kardiologii wśród laureatów konkursu grantowego NCN

Dr n. med. Mariusz Tomaniak, który uzyskał stopień doktora na I Wydziale Lekarskim (promotor prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak), został jednym z beneficjentów konkursu Sonatina 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Badacz otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Ocena wpływu struktury blaszki miażdżycowej oraz sił ścinających oddziałujących na śródbłonek na parametry aktywacji płytek krwi w tętnicy wieńcowej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych”. Projekt będzie realizowany w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej (Kierownik dr hab. n. med. Janusz Kochman) I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którą kieruje prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski.

SONATINA to konkurs grantowy NCN skierowany do rozpoczynających karierę naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie dłużej niż przez 3 lata. W drugiej edycji konkursu złożono 154 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 45 badaczy. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 30 mln zł.

Pełna lista projektów zakwalifikowanych do sfinansowania.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter