Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Katedra i Klinika Kardiologii w międzynarodowym projekcie badawczym

STEER- AF to nazwa projektu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w którym weźmie udział I Katedra i Klinika Kardiologii WUM.

Celem projektu STEER- AF (Stroke prevention and rhythm control Therapy: Evaluation of an Educational Programme of the European society of cardiology in a cluster-Randomised trial in patients with Atrial Fibrillation )  jest zbadanie w sposób randomizowany wpływu edukacji lekarzy na decyzje terapeutyczne podejmowane u chorych z migotaniem przedsionków.

W przedsięwzięciu wezmą udział jednostki z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Hiszpanii.
I Katedra i Klinika Kardiologii będzie jednym z trzech krajowych ośrodków, które będą uczestniczyć w tej inicjatywie. Z ramienia naszej Kliniki  w projekt będzie zaangażowany dr Paweł Balsam, pełniący funkcję trenera krajowego.

Projekt obejmie 20 tygodniowy program uczący zapobiegania udarom i terapii kontrolującej rytm serca. W ramach przedsięwzięcia  zostanie wytypowanych 70 lokalnych ośrodków, w których przebadana zostanie grupa 2 tys. pacjentów.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter