Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kolejny grant dla jednostki WUM

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu otrzymał grant na realizację międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus + w zakresie akcji KA2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego.

Projekt zatytułowany "Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum", będzie realizowany z pięcioma uczelniami partnerskimi z Europy: Universidad de Murcia (Hiszpania), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia(Włochy), Technological Educational Institute of Crete (Grecja), Ostravska Univerzita (Czechy) i Angela Boskin Faculty of Health Care (Słowenia).
Kierownikem Projektu z ramienia naszej Uczelni została dr hab. Joanna Gotlib - kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia studentów pielęgniarstwa w obszarze wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce klinicznej, czyli Evidence-Based Practice (EBP).

Podstawowe działania podjęte w ramach projektu będą dotyczyć współpracy w zakresie wypracowania innowacyjnych rozwiązań i wymiany doświadczeń w odniesieniu do dobrych praktyk we wspomnianej dziedzinie. Projekt zakłada opracowanie internetowego zestawu narzędzi do e-learningu (EBP-Toolkit), który umożliwi otwarty dostęp do materiałów i pozwoli na podniesienie kompetencji studentów pielęgniarstwa w zakresie praktyki klinicznej opartej o dowody naukowe.

Projekt rozpocznie się we wrześniu 2018 roku i potrwa trzy lata.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter