Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta Delegacji Parlamentarnej z Mołdawii

2 lipca 2018 w siedzibie naszej Uczelni odbyła się wizyta delegacji Komisji ds. Opieki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Parlamentu Republiki Mołdawii, jak również Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Mołdawii w Polsce – Pana Iurie Bodruga.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu Mołdawii: Minister Valentina Buliga – Przewodnicząca, Valentina Stratan - Zastępca, Octavian Grama – Zastępca, Valentina Rotaru – Członek, Valerian Bejan – Członek, Valeriu Sava – Doradca, Victoria Muntean – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Mołdawii. Komisję Zdrowia Sejmu RP reprezentowali: Monika Żołnierowicz-Kasprzyk, Małgorzata Siedlecka-Nowak i Jakub Stefański.

Gości powitała i przedstawiła naszą Uczelnię Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło. Ze strony WUM w spotkaniu uczestniczyli również: prof. Bożena Werner - Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, prof. Rafał Krenke - Prodziekan ds. studenckich IV, V i VI roku I Wydziału Lekarskiego, Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski i Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk oraz doświadczenia w zakresie reformy systemu opieki zdrowotnej, reformy systemu szpitali, funkcjonowania uczelni medycznych oraz wykonywania zawodu lekarza. W trakcie dyskusji obszernie zaprezentowano funkcjonowanie WUM, strukturę szpitala pediatrycznego i zasady jego działania, szpitale WUM, zasady dystrybucji leków i przetargi. Jego Ekscelencja Ambasador Mołdawii – Pan Iurie Bodrug zaproponował nawiązanie współpracy dydaktycznej i naukowej z Państwowym Uniwersytetem Mołdawskim.

Delegacja gościła również w najnowocześniejszym szpitalu pediatrycznym w Polsce - Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM.

Pani Minister Buliga i JE Ambasador Bodrug wyrazili słowa najwyższego uznania po wizycie w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback