Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Prof. Dariusz Szukiewicz koordynatorem krajowym i członkiem Komitetu Zarządzającego w Akcji COST

Prof. Dariusz Szukiewicz z Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina, został mianowanym koordynatorem krajowym i członkiem Komitetu Zarządzającego w Akcji COST (CA17116 SPRINT) pt. „International Network for Translating Research on Perinatal Derivatives into Therapeutic Approaches”, realizowanym w latach 2018-2022.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez państwa europejskie struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej zespołów badawczych z krajów członkowskich.

COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. COST jest unikalnym instrumentem pozwalającym na zespołowe rozwijanie nowych pomysłów i inicjatyw.

Przebieg każdej Akcji COST jest koordynowany i nadzorowany przez Komitet Zarządzający (Management Committee), składający się z przedstawicieli wszystkich krajów w niej uczestniczących. Przystąpienie kraju członkowskiego do udziału w konkretnej Akcji COST następuje po zaakceptowaniu przez ten kraj Memorandum of Understanding dotyczącego tej Akcji.

Więcej o Akcji COST CA17116 SPRINT: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17116

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter