Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki "Nasza Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość"

29 maja br. w Auli Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość  – pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”. Spotkanie zostało zorganizowane przez zakłady pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Odział Mazowiecki. Honorowy patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

Spotkanie poprowadziła dr Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego. W gronie znamienitych gości, których powitała, znaleźli się m.in.: Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Madajczyk - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,  Barbara Kaczmarska - przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. Piotr Węgrzyn - Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego, oraz dr hab. Łukasz Czyżewski - konsultanta wojewódzki ds. pielęgniarstwa, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Słowo wstępne wygłosił prof. Piotr Małkowski, który podkreślił wysoką jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w naszej Uczelni. Życzył także organizatorom i uczestnikom wydarzenia udanych obrad.

Dr Grażyna Wójcik omówiła szczególny charakter wydarzenia, którego tematyka skupiała się  na prezentacji dorobku merytorycznego i sukcesów wielkich pielęgniarek, przełamujących stereotypy i działających w trudnych historycznie czasach oraz przedstawieniu profesji pielęgniarskiej od czasów przeszłych do teraźniejszości. Pani doktor określiła pielęgniarki największym zasobem kadrowym w systemie opieki zdrowotnej i zaznaczyła, że powinny wykonywać swój zawód w oparciu o odpowiednie przygotowanie, edukację i autorytety. Dr Grażyna Wójcik wprowadziła w problematykę budowania profesjonalnej pozycji pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Józefa Szczurek-Żelazko zapoznała uczestników Konferencji ze strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, wymieniając przyszłe działania Ministerstwa Zdrowia i planowane zmiany w systemie kształcenia i rozwoju zawodowym pielęgniarek w Polsce, zmierzające w efekcie do podniesienia prestiżu profesji pielęgniarskiej.

Zofia Małas w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie odpowiedniej obsady pielęgniarskiej, ratującej życie pacjenta oraz zwróciła uwagę na postrzeganie pielęgniarek w społeczeństwie. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała również życzenia zdrowia oraz satysfakcji zawodowej  wszystkim zgromadzonym na sali pielęgniarkom i położnym. 

Do życzeń dołączyli również inni  - wyjątkowi goście uroczystości - dzieci z warszawskiego Przedszkola "Misio".

Podczas Konferencji głos zabrały także: Krystyna Ptok - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz mgr Elżbieta Madajczyk - Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sympozjum składało się z trzech Sesji Wykładowych oraz Sesji Plakatowej. 

Pierwszej Sesji Wykładowej przewodniczyły: dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek (Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego), dr Małgorzata Marcysiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie), Krystyna Wolska-Lipiec (Komisja Historyczna przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego) oraz dr Grażyna Wójcik. Ta część spotkania dotyczyła osobowości, dorobku zawodowego i systemu wartości polskiej pielęgniarki i prekursorki pielęgniarstwa Hanny Chrzanowskiej.

Sesja II, pod przewodnictwem dr hab. Łukasza Czyżewskiego (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego), dr Grażyny Dykowskiej (Zakład Zdrowia Publicznego) i dr Zofii Sienkiewicz (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego) poświęcona była m.in. koordynacji opieki, koncepcji pracy z pacjentem i samodzielności zawodowej pielęgniarek, które przedstawione zostały jako koordynatorki promocji i profilaktyki zdrowotnej. 

Tematem III Sesji była rola pielęgniarek jako liderów zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. W tej części spotkania prelegenci skupili się m.in. na zagadnieniu opieki długoterminowej w systemie świadczeń zdrowotnych, ordynacji lekowej w praktyce pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i wyjaśnieniu roli pielęgniarek w opiece geriatrycznej. Wskazane zostały również nowe zadania dla pielęgniarek, wynikające z Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Sesją III kierowały: dr Bożena Majchrowicz (konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych), dr Mariola Pietrzak (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego) oraz dr Anna Leńczuk-Gruba (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego). 

Duże zainteresowanie gości wzbudziła Sesja Plakatowa zatytułowana "Osobowość w Pielęgniarstwie - Nasza Przeszłość i Teraźniejszość", której przewodniczyli: dr Rafał Maciąg, dr Ewa Kobos i mgr Barbara Knoff (Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego).

Konferencja zakończyła się debatą ekspercką z udziałem przedstawicieli decydentów, konsultantów i liderów pielęgniarstwa. Wnioski z Debaty zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia i kluczowym partnerom w obszarze rozwoju pielęgniarstwa.

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter