Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

X Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu

29 maja br., pod patronatem JM Rektora odbyła się X Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu, podczas której pracownicy Wydziału zaprezentowali swój dorobek i potencjał naukowy.

W spotkaniu wzięli udział: Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Andrzej Deptała, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Kazimierz Szopiński Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Krzysztof Czajkowski i dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekani I Wydziału Lekarskiego oraz prof. Longin Marianowski – były Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan – prof. Piotr Małkowski. Spotkanie poprowadziła dr hab. Katarzyna Koziak – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą.

Do uczestników wydarzenia zwrócił się Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych - prof. Andrzej Deptała. Gratulując Dziekanowi organizacji konferencji, podkreślił, że zgromadziła ona znakomitych wykładowców, których prace mają coraz wyższy współczynnik oddziaływania i są potwierdzeniem rozwoju Wydziału. Życzył także, aby konferencja zaowocowała wyminą doświadczeń i postępem naukowym.

Gościem specjalnym, który wygłosił wykład inauguracyjny, był prof. Andrzej Bauer z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Smyczkiem w człowieka”, omówił ewolucję pojęcia muzyka na przestrzeni dziejów oraz podzielił się refleksjami na temat obecnej kondycji tego gatunku sztuki, dokonując jej kategoryzacji i opisując zjawiska, które w niej koegzystują. Zachęcał przy tym do słuchania i wykonywania muzyki.

Kluczowym punktem spotkania było przedstawienie dokonań pracowników naukowych Wydziału Nauki o Zdrowiu. Swoje prace, opublikowane na łamach znaczących zagranicznych periodyków, przedstawili: dr Dariusz Koziorowski z Kliniki Neurologii, dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska – kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, dr hab. Magdalena Kowalewska z Zakładu Immunologi, Biochemi i Żywienia, dr hab. Bożena Walewska-Zielecka z Zakładu Zdrowia Publicznego oraz dr hab. Katarzyna Koziak z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia.

 

 

Zdjęcia: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback