Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji V Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

24 maja w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka po raz piąty odbyła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

Organizatorami wydarzenia były: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W imieniu gospodarzy słowa powitania do uczestników skierowała prof. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii. Zwracając się do zebranych uznała za zaszczyt, iż konferencja poświęcona badaniom klinicznym odbywa się w murach naszej Uczelni, która pełni rolę honorowego patrona i współorganizatora. Podkreśliła, że badania kliniczne to dla Uniwersytetu bardzo istota kwestia, gdyż stanowią one znaczącą część aktywności naukowej oraz po części działalności komercyjnej. Głos zabrali także: dr Teresa Brodniewicz Prezes GCPpl, Bogna Cichowska-Duma - Dyrektor Generalny INFARMY, Krzysztof Broniec - Wiceprezes POLCRO, dr Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków oraz Agnieszka Lenartowicz-Łysik - doradca społeczny Prezydenta. Konferencję poprowadził dr Wojciech Maselbas - Prezes POLCRO.

Zamierzeniem organizatorów konferencji było promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych, określenie wspólnych celów, a zarazem wsparcie rozwoju innowacji w Polsce. W konferencji uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, URPL, Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisji Bioetycznych, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pacjenckich oraz goście EFGCP i SCRS.

Podczas spotkania zaprezentowano aktualny stan prawny i harmonogram prac legislacyjnych nad ustawą o badaniach klinicznych, istotną dla rozpoczęcia stosowania rozporządzenia EU 536/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w Polsce. W trakcie debaty ekspertów pt. „Innowacja po polsku” – omówiono doświadczenia polskich firm i dyskutowano na temat programu wsparcia innowacji i możliwości rozwoju badań klinicznych w Polsce. Drugą z debat zatytułowaną  „Badania kliniczne – korzyść czy ryzyko dla pacjenta” poświęcono potrzebie współpracy i partnerstwa mającego na celu zwiększenie dostępu pacjentów do innowacyjnych, bezpiecznych, skutecznych terapii. W programie wydarzenia znalazła się też dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych i wyzwań przed jakimi stoją. Naukowcy podzielili się również swoimi doświadczeniami z badań klinicznych prowadzonych w szpitalach i klinikach, NZOZ- ach, SMO i prywatnych ośrodkach badawczych.

W czasie konferencji rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu branżowego „Liderzy Badań Klinicznych”, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób pracujących w tym sektorze.
Wyłoniono liderów w następujących kategoriach:

Koordynator ośrodka badawczego, 1 miejsce: Joanna Szewczyk - MTZ Clinical Research Sp. z o.o.

Asystent badań klinicznych, 1 miejsce: Amelia Dolata - Covance

Monitor badań klinicznych,1 miejsce:  Małgorzata Mądra - PAREXEL Polska Sp. z o.o.

Kierownik projektu, 1 miejsce: Magdalena Lusa, Roche Polska Sp. z o.o.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter