Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowcy Wydziału Nauki o Zdrowiu wyróżnieni na Radzie Wydziału

22 maja, podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu, Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ - dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, w zastępstwie Dziekana - prof. Piotra Małkowskiego, złożyła uroczyste gratulacje najlepszym naukowcom WNoZ-u.

Wyróżniono osoby o wysokiej aktywności naukowej, które znalazły się w rankingach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: "Naukowcy WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017", w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW oraz "Rankingu 100 liderów naukowych WUM w latach 2015-2017", z uwzględnieniem rodzaju listy pism z wykazu MNiSW oraz roli autorów w danej pracy.

Listy naukowców WNoZ-u (według pozycji w danym rankingu):

"Naukowcy WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017"

1. Dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

2. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

3. Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski (Zakład Ratownictwa Medycznego)

4. Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib (Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

5. Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw (Zakład Zdrowia Publicznego)

6. Dr n. farm. Mariusz Panczyk (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała (Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Zakład Profilaktyki Onkologicznej)

8. Dr n. med. Grzegorz Juszczyk (Zakład Zdrowia Publlicznego)

 

"Liderzy naukowi WUM w latach 2015-2017"

1. Dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

2. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

3. Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw (Zakład Zdrowia Publicznego)

4. Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski (Zakład Ratownictwa Medycznego)

5. Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib (Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

6. Dr n. farm. Mariusz Panczyk (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała (Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Zakład Profilaktyki Onkologicznej)

8. Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc (Klinika Psychiatryczna)

9. Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

10. Prof. dr hab. n. med. Lidia Chomicz (Zakład Biologii Medycznej)

Pełne rankingi naukowców WUM udostępnione zostały pod następującymi linkami: http://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/lista_100_liderow_naukowych_wum_w_latach_2015-2017.pdf; http://www.wum.edu.pl/files/banery/ranking_2015-2017.pdf

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter