Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli WUM w zakresie metodyki nauczania

19 i 20 maja odbyło się szkolenie dla nauczycieli naszej Uczelni, poświęcone metodyce nauczania kompetencji komunikacyjnych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Centrum Symulacji Medycznych oraz powstające Centrum Edukacji Medycznej.

Prowadzącymi byli doświadczeni wykładowcy z uczelni, w których zajęcia z komunikacji odbywają się od lat – Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Warsztaty prowadzili dr Katarzyna Jankowska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz dr Agata Stalmach-Przygoda i dr Łukasz Małecki. Zebranych przywitała prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz dr Marcin Kaczor - kierownik Centrum Symulacji Medycznych WUM.

Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali o kształceniu kompetencji komunikacyjnych na kierunkach medycznych, rozmawiali o metodyce nauczania w tym zakresie oraz podnosili swoje kompetencje w przygotowywaniu środków do zajęć, zwłaszcza scenariuszy oraz prowadzaniu zajęć. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.

Warsztaty zamknęła dr Antonina Doroszewska - pełnomocnik Rektora ds. Utworzenia Centrum Edukacji Medycznej, wyrażając nadzieję na integrację środowiska nauczycieli WUM zainteresowanych kształceniem kompetencji komunikacyjnych i zachęcając do współpracy wszystkie zainteresowane tą tematyką osoby.

Od przyszłego roku akademickiego studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą mieli więcej godzin zajęć z komunikacji medycznej. Zwiększając liczbę godzin poświęconych komunikacji, Władze Uczelni podejmują działania, mające na celu doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne. Umiejętności te będą rozwijane i doskonalone podczas kolejnych szkoleń realizowanych zarówno przez specjalistów z innych uczelni, jak i osoby zaangażowane w organizację oraz odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie merytoryczne zajęć z komunikacji będące pracownikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem kompetencji komunikacyjnych studentów WUM zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt pod adresem: antonina.doroszewska@wum.edu.pl lub marcin.kaczor@wum.edu.pl.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter