Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XII Wiosna z Fizjoterapią

20 kwietnia br. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wiosna z Fizjoterapią”. Głównymi tematami tegorocznego spotkania były: „Fizjoterapia w medycynie sportowej i sporcie” oraz „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”.

Wydarzenie, odbywające się pod auspicjami Dekady Kości i Stawów, objął honorowym patronatem JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś. Patronat naukowy nad konferencją sprawowały: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

Uczestników konferencji powitała dr Anna Hadamus – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, a okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska – członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, prof. Jerzy Kiwerski – członek założyciel PTReh, prof. Jan Szczegielniak – Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii i członek ZG Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, dr Andrzej Bugajski - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz Prodziekan Oddziału Fizjoterapii – dr hab. Dariusz Białoszewski, który dokonał oficjalnego otwarcia sympozjum.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Medycyna w służbie sportu (?) – jak to rozumiem” wygłosił prof. Artur Mamcarz – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego. Z wykładem jubileuszowym z okazji 80-lecia medycyny sportowej wystąpił dr Andrzej Bugajski z Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

W programie sympozjum znalazł się także „wykład mistrza”. W roli prelegenta wystąpił dr Tomasz Stengert, którego wystąpienie nosiło tytuł "Zastosowanie metody McKenziego w fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami przeciążeniowymi narządu ruchu związanymi z uprawianiem sportu".

Wzorem ubiegłych lat, konferencja przybrała formę konkursu prac oryginalnych. Podczas trzech sesji wyniki swoich badań przedstawili studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz absolwenci, którzy w roku poprzedzającym konferencję byli studentami.

Po zakończeniu sesji ustnych odbyła się Dyskusja Okrągłego Stołu pod przewodnictwem dr. Huberta Krysztofiaka – Przewodniczącego Komisji Medycznej PKOl. W trakcie debaty poruszono zagadnienia dot. roli fizjoterapii w sporcie i medycynie sportowej.

Na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki konkursu prac oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom (lista nagrodzonych).

Konferencji towarzyszyły warsztaty, podczas których uczestnicy poznali m.in. techniki ułatwiające uruchomienie tzw. zamrożonego barku i możliwości zastosowania metody Pilates w treningu sportowym. Dowiedzieli się także o tym, jak wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii sportu w kontekście pracy fizjoterapeutycznej ze sportowcem i uzyskali wiele innych przydatnych informacji.

Organizatorem sympozjum były: Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM.

 

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_5421.jpg
IMG_5451.jpg
IMG_5462.jpg
IMG_5476.jpg
IMG_5484.jpg
IMG_5490.jpg
IMG_5512.jpg
IMG_5519.jpg
IMG_5530.jpg
IMG_5556.jpg
IMG_5592.jpg
IMG_5627.jpg
IMG_5702.jpg
IMG_5721.jpg
IMG_5760.jpg
IMG_5780.jpg
IMG_5849.jpg
IMG_5937.jpg
IMG_5998.jpg
IMG_6002.jpg
IMG_6075.jpg
IMG_6086.jpg
IMG_6154.jpg
IMG_6170.jpg
IMG_6204.jpg
IMG_6207.jpg
IMG_6210.jpg
IMG_6220.jpg
IMG_6226.jpg
IMG_6254.jpg
IMG_6256.jpg
IMG_6268.jpg
IMG_6285.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter